ANBI-status en Bescherming persoonsgegevens.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Doel
Op basis van die privacy wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij registreren naam, adres, woonplaats en e-mailadres van onze leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden op de hoogte te houden van activiteiten, voor toezending van het tijdschrift ‘Franicker’ en t.b.v. het innen van de contributie.

Duur
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de relatie duurt. Bij opzegging van de relatie zullen wij de persoonsgegevens met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderen.

Wijzigingen
Verder proberen we de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Ook belangrijk
De Vereniging deelt uw gegevens niet met andere partijen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ANBI-STATUS:
RISN:  814696855
Adres: Voorstraat 65 8801LB Franeker
Doelstelling: zie onder Doelstelling.
Hoofdlijnen beleidsplan: idem.
Functie en namen van de bestuurders: zie onder Bestuur.
Verslag activiteiten: zie Jaarverslag hieronder.
Financiële verantwoording: zie jaarverslag penningmeester hieronder: