BESCHERMD STADSGEZICHT

De historisch gegroeide vorm van de binnenstad is zo waardevol dat door het Rijk de binnenstad inclusief Bloemketerp in 1979 tot Beschermd Stadsgezicht is verklaard
. Doel was en is het handhaven van de historisch gegroeide structuur. (Sinds 1550 is de vorm van de binnenstad nagenoeg niet veranderd.) De gemeente krijgt geld van het Rijk om het karakter van de binnenstad te beschermen.
Maar monumenten komen alleen tot hun recht als ook hun omgeving er goed uitziet. Dus de gewone panden naast een monument zijn ook belangrijk.

Het Beschermd Stadsgezicht bestaat globaal uit het gebied tussen de grachten plus het eerste deel  van het Vliet, Oud Kaatsveld en Bloemketerp. Er hoort een beschrijving bij waarin de waardevolle kenmerken van de binnenstad worden benoemd. Dat heeft als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld aan (ver)bouw en dat een pand niet mag worden gesloopt zonder dat er een goedgekeurd plan ligt voor passende nieuwbouw. Hiermee kan worden voorkomen dat je jarenlang in een leeg gat kijkt.


 

              Het gebied dat valt onder het Beschermd Stadsgezicht van Franeker.De binnenstad is in drie zones verdeeld:

 A Veel aandacht voor de uitvoeringsvorm, er komen veel monumenten  voor. De kleinschaligheid en de beperkte afmetingen van de gebouwen moeten gehandhaafd blijven.

B  Aandacht voor de uitvoeringsvorm, minder monumenten

C Minder aandacht voor de uitvoeringsvorm, dit is vooral de buitenrand van de binnenstad met veelal kleinschalige gebouwen.

 

                              Beschermd Stadsgezicht met de zone-indeling.

Ondanks de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht zie je nog steeds dat eerst het onderhoud wordt verwaarloosd en dat daarna wordt geconstateerd dat vervangen goedkoper is dan renovatie.
Zo gaan veel interessante details verloren.

  Terug naar boven.