BESCHERMING: Stad, panden en details.


Onze Vereniging heeft als doel op te komen voor een optimale bescherming van de historische binnenstad. We willen het mooie erfgoed zo ongeschonden mogelijk doorgeven aan komende generaties. Tegelijk moeten we er met plezier kunnen wonen en moeten winkeliers er hun producten kunnen verkopen.

Ook is de Binnenstad is een toeristische trekpleister en in een culturele binnenstad met alle variatie stijgt de waarde van de panden. Dus bescherming brengt ook geld op.

De binnenstad is goud waard! (Bond Heemschut)

Een cultureel aantrekkelijke binnenstad trekt meer kopers dan een gewoon functioneel winkelcentrum.

Mensen kopen liever in een stad met een hoge belevingswaarde (onderzoek Provincie Gelderland).

Een hoge belevingswaarde hebben steden met een historische binnenstad vol monumenten, met veel horeca, musea, exposities en evenementen.

In zo’n stad willen mensen graag wonen, waardoor de huizen in waarde stijgen en dus ook de inkomsten uit de ozb hoger worden.

 Maak de stad daarom aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Bescherm de binnenstad beter tegen ondoordachte ingrepen en korte termijnbeleid.
Zorg voor het opstellen van een Gemeentelijke Monumentenlijst. Dit geeft een betere bescherming dan Bestemmingsplan en Welstandsnota.

 

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker zet zich hiervoor in!Het mooie van de stad ziet u op Mooi Franeker.
Maar er is ook veel lelijks tot stand gekomen, zie Lelijk Franeker

 

Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!


Onder deze titel is Heemschut met verschillende erfgoedorganisaties een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget voor monumenten. Het is nu afwachten waarmee het nieuwe kabinet komt.


  

Niet alleen hele panden, maar ook mooie details verdienen aandacht                                                                                                

De bescherming van de stad is op verschillende manieren geregeld: 

Monumenten die van bovenplaatselijk belang zijn worden door het Rijk
beschermd. In Franeker staan 178 monumenten op de Rijksmonumentenlijst. 
De lijst is te vinden op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Franeker

Op deze lijst staan de panden op nummervoglorde. Een overzichtslijst van de panden op alfabetische volgorde van straatnamen vindt u aan het eind van deze pagina.

De overige belangrijke panden kunnen worden aangewezen als Gemeentelijke Monumenten,
In Franeker is dit helaas nog steeds niet  gebeurd. Wij vinden dat hierin verandering moet komen omdat nu veel panden tussen wal en schip vallen en onvoldoende worden beschermd. Gelukkig begint de afwijzende houding van de Gemeente  langzaam te verschuiven naar een meer positieve opstelling. 
In het bestemmingsplan 2016 is een lijst met Karakteristieke Panden opgenomen. Deze zijn ook te vinden in de overzichtslijst aan het eind van deze pagina.

Het aanzien van de Binnenstad is van zo'n grote waarde dat dit door het Rijk is aangewezen als  Beschermd Stadsgezicht.

De Gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bebouwing. Dit is geregeld in de Structuurvisie, het Bestemmingsplan en de Welstandsnota.

Toch zien we in de stad veel voorbeelden van verwaarlozing en regelrechte missers. Zie de lijsten van  Verwaarloosde panden
 en van  Missers.

Voor een overzicht van de lijst Rijksmonumenten en de lijst Karakterisieke panden zie lijst hieronder:

OVERZICHT MONUMENTEN en RIJKS-
MONUMENT
KAR.
PAND
KARAKTERISIEKE PANDEN NUMMER WAAR-
DERING
                                                                                    


Academiestraat 10 kruisbroedersklooster

15658

 

Academiestraat 16 ( is 13 -- 17, voorm. hoofdgeb GGZ)

15659

 

Breedeplaats 1 Botniastins

15660

 

Breedeplaats 2 Martinikerk

15661

 

Breedeplaats 2 Toren Martinikerk

15662

 

Breedeplaats 3

 

19

Breedeplaats 4 (6)  klein pandje 1661

15663

 

Breedeplaats 6

15664

 

Breedeplaats 8 m 2 topschoorstenen

15665

 

Dijkstraat 1 Dekemahuis (gedeelte) Woonh rond 1500

15666

 

Dijkstraat 1 Dekemahuis (gedeelte) Woonh rond 1500

15667

 

Dijkstraat 17- 19

 

19

Dijkstraat 33

 

20

Dijkstraat 39a

 

19

Dijkstraat 46

 

19

Dijkstraat 57

 

20

Eise Eisingastraat 1 Planetarium entree

 

19

Eise Eisingastraat 2 Planetariumcaf

é

15668

 

Eise Eisingastraat 3 Planetarium , woonh. en poortje

15669

 

Eise Eisingastraat 8,

15670

 

Eise Eisingastraat 8 Poortje 1554

15671

 

Eise Eisingastraat 10

15672

 

Eise Eisingastraat 16 zadeldak met voorschild

15673

 

Eise Eisingastraat 17 hoog pand

15674

 

Eise Eisingastraat 18 Overgangsstijl 1912 N.J. Adema

512690

 

Eise Eisingastraat 19

15675

 

Eise Eisingastraat 20 1730

15676

 

Eise Eisingastraat 21Telenga's Drukk. 1909

 

24

Eise Eisingastraat 21 Woonhuis

15677

 

Eise Eisingastraat 25

15678

 

Eise Eisingastraat 26

15679

 

Eise Eisingastraat 28 Korenmeter- of Zakkendragersh

15680

 

Froonacker 9 Pakhuis Opslag 18e eeuw

15681

 

Froonacker 14 Pakhuis "Poolshof" 1765 + aanbouw

15682

 

Godsacker 3 (1) dwarsdak

15684

 

Godsacker 5 18e eeuw klokgevel

15685

 

Godsacker 7 Woonhuis 1850-1900

15686

 

Godsacker 8

 

19

Godsacker 9 l trapgevel, poortje, ( Woonhuis 1630]

15687

 

Godsacker 10 klokgevel met aanzetkrullen

15688

 

Godsacker 14 trapgevel 17e eeuw

15689

 

Godsacker 20 klokgevel met rococo-aanzetkrullen

15690

 

Godsacker 35 1552 Voorm. Klaark Weeshuis

15691

 

Groenmarkt 2

15692

 

Groenmarkt 7 rechte kroonlijst met consoles

15693

 

Groenmarkt 8

15694

 

Harlingerweg 3 Voorm. pakhuis 1787

15696

 

Heerengracht 8 puntgevel met beitelingen

15700

 

Heerengracht 12

15701

 

Heerengracht 17-39 Voorm. armenhuisjes

15699

 

Heerengracht 20 gepleisterde puntgevel

15702

 

Heerengracht 24 18e eeuw

15703

 

Heerengracht 26

15704

 

Heerengracht 50 1750-1850 (gevel)]

15705

 

Hofstraat 6

15695

 

Hortusstraat 13, 15 Voorme Orangerie met gevelsteen

 

Leeuwarderend 1 gepleisterde klokgevel

15683

 

Molensteeg 16

 

 

Nieuwe Hof 3

15713

 

Nieuwe Hof 4

15714

 

Nieuwe Hof 10

15715

 

Nieuwe Hof 11-16 en 20-28 Westervr. gasthuis + poortje

15716

 

Nieuwe Hof 18, 19 Voorm. Schoolgeb.

512689

 

Noord 2 Groot Botnia Kasteel,

15717

 

Noord 9

15718

 

Noord 11

 

19

Noord 18

15719

 

Noord 26

15720

 

Noord 28 - 30

 

19

Noord 44 - 46

 

19

Noord 84

 

20

Noord 102 (106)

15721

 

Noorderbolwerk 26, 27, 28, 33 Theehuisjes

15722

 

Noorderbolwerk 14

 

19

Oud Kaatsveld 2 Stelpboerderij 1700-1850

15723

 

Oud Kaatsveld 3

 

19

Oud Kaatsveld 43

 

 

Raadhuisplein 1 Raadhuis 1591-'94, 1760

15724

 

Raadhuisplein 3

15725

 

Raadhuisplein4 (6) zeer smal toelopende klokgevel

15726

 

Raadhuisplein 8

 

22

Raadhuisplein 9 - 11

 

20

Raadhuisplein 11

15727

 

Raadhuisplein 13

15728

 

Schilbanken 1 slagerij

 

19

Schilcampen 5 trapgevel met twee waterlijsten

15729

 

Schoolsteeg bij 3 Gevelsteen

 

19

Sint Martiniplantsoen 4 18e eeuw Nutsgebouw,

46613

 

Sint Martiniplantsoen 41 (39) RK Ver gebouw 1909

506244

 

Sjaardemastrjitte 1 Voorm. Stadsarmenhuis

15731

 

Tuinen 19 Breed pand met Vlaamse top

15732

 

Turfkade3 woonhuis

 

19

Turfkade 15

 

19

Vliet bij 2 Brug rond 1900

15819

 

Vliet 2

15739

 

Vliet 4 trapgevel met gevelsteen

15740

 

Vliet 8

15741

 

Vliet 10

15742

 

Vliet 14

15744

 

Vliet 21

15733

 

Vliet 22

15745

 

Vliet 23

15734

 

Vliet 24

15746

 

Vliet 25

15735

 

Vliet 26

15747

 

Vliet 28

15748

 

bij Vliet 28 landelijk pand

15709

 

Vliet 29

15736

 

Vliet 30 Pakhuis met verdieping

15749

 

Vliet 32 Woonhuis 1879

15750

 

Vliet 34

15751

 

Vliet 51

15737

 

Vliet 53

15738

 

Voorstraat 2 Cammingha- of Sjaerdemahuis

15771

 

Voorstraat 6 Deuromlijsting met pilasters

15772

 

Voorstraat 8-10 1737

15773

 

Voorstraat 9 dwarshek tussen topgevels

15752

 

Voorstraat 12 Pand met forse kroonlijst

15774

 

Voorstraat 17

15753

 

Voorstraat 18

15775

 

Voorstraat 19 1599

15754

 

Voorstraat 20

15776

 

Voorstraat 21 Woonhuis 1615

15755

 

Voorstraat 22

15777

 

Voorstraat 23 gootlijst met kleine consoles

18274

 

Voorstraat 28 Werk-woonhuis 1890 (winkelpui)

15778

 

Voorstraat 35 Martena State 1498 1694

15756

 

Voorstraat 39 1700-1850 (vensters en deur)

15757

 

Voorstraat 41

15758

 

Voorstraat 43

15759

 

Voorstraat 44

 

22

Voorstraat 45

15760

 

Voorstraat 46

15779

 

Voorstraat 47

15761

 

Voorstraat 48

15780

 

Voorstraat 49 1746 Martenastins

15762

 

Voorstraat 51 verhoogde halsgevel 1662

15763

 

bij Voorstraat 51 Waag 1657

15764

 

Voorstraat 53 hoek Waagstraat

 

21

Voorstraat 55

15765

 

Voorstraat 57

15766

 

Voorstraat 59

15767

 

Voorstraat 61 met brede versierde kroonlijst

15768

 

Voorstraat 62

15781

 

Voorstraat 64

15782

 

Voorstraat 65

15769

 

Voorstraat 66 19e eeuw

15783

 

Voorstraat 68

15784

 

Voorstraat 69

 

19

bij Voorstraat 74 Poortje van voormalig weeshuis

15785

 

Voorstraat 74 woningen

 

23

Voorstraat 75

15770

 

Vossegatsteeg 4

 

19

Vijverstraat 1 De Bogt fen Gun

é

15786

 

Vijverstraat 6 (7)

15787

 

Vijverstraat 8

15788

 

Vijverstraat 11

15789

 

Vijverstraat 12

15790

 

Vijverstraat 14 Aan voorzijde herbouwd pand

15791

 

Vijverstraat 15 19e eeuw (gootlijst)

15792

 

Vijverstraat 17

15793

 

Westerbolwerk Sj

ûkelân (Sternse Slotland) 1893

15820

 

Westerbolwerk Sj

ûkelân 1937 (gedeksteen)

 

20

Westerbolwerk Dongjumerpoort

15818

 

Zilverstraat 1

15794

 

Zilverstraat 2

 

19

Zilverstraat 15 1700

15795

 

Zilverstraat 16 Woonhuis, drie volle verdiepingen,

15806

 

Zilverstraat 19

 

 

Zilverstraat 21

15796

 

Zilverstraat 23 met forse kroonlijst

15797

 

Zilverstraat 26 overkraagde achterbouw

15807

 

Zilverstraat 27 (In het vergulden Hooft) 1800-1850

15799

 

Zilverstraat 28 zware kroonlijst ,

15808

 

Zilverstraat 30 pastorie

 

19

Zilverstraat 31

 

20

Zilverstraat 32 kerk

 

21

Zilverstraat 33 (35)

15800

 

Zilverstraat 36

15809

 

Zilverstraat 37 1664

15801

 

Zilverstraat 39

15802

 

Zilverstraat 41

 

19

Zilverstraat 46 Doopsgezinde kerk Kerk

18245

 

Zilverstraat 47 (49) trapgevel

15803

 

Zilverstraat 49 trapgevel

15804

 

Zilverstraat 50

15810

 

Zilverstraat 52 (54)

15811

 

Zilverstraat 53 vernieuwde gevel

15805

 

Zilverstraat 56 (58) Smal pandje onder dwarskap

15812

 

Zilverstraat 58

15813

 

Zuiderkade 2, 3 en 4 "Molenp

ôlle" 1909 NJ Adema

512677

 

Zuiderkade 2 Hek drie woonhuizen op de "Molenp

ôlle"

512678

 

Zuiderkade 16

 

19

Zuiderkade 18 Pakhuis Opslag

15814

 

Zuiderkade 34

 

20

Zuiderkade 52 Diep pakhuis

15815

 

Stadscentrum: Omgrachting m wallen en twee bastions,

15816

 

Stadscentrum Kaden en walmuren binnengrachten

15817

 

Gemeentelijke monumenten
Lijst van toe te voegen panden
Beschermd stadsgezicht
Structuurvisie, Beschermingsplan en Welstandsnota
Verwaarloosde panden
Miskleunen
Bescherming Algemeen