Bestuur

Het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. In haar taak wordt ze ondersteund door een aantal leden met specifieke aandachtsgebieden. Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van bouwaanvragen voor panden in de stad, bestemmingsplannen, publiciteit, het voeren van de ledenadministratie enz.


Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

(vacature) voorzitter
     Mail: voorzitter@vriendenfraneker.nl
    
R. H. Bremmer, interim voorzitter
      
Groen van Prinstererlaan 1
      8801 AP Franeker

      Tel. 0633758540
      Mail: r.h.bremmer@hum.leidenuniv.nl

F. Ligthart, secretaris 
     Voorstraat 65
     8801LB   Franeker
     Tel. 0517-234524
     Mail: secretaris@vriendenfraneker.nl

L. Pietjou, penningmeester
    
Froonacker 9
     8801 KD Franeker
     Tel. 0517-395553
     Mail:
penningmeester@vriendenfraneker.nl

Ir. P. Timans, bouwzaken
      
Berlikumerweg 15
      8811 HR R
ied
      Tel. 0625032643
      Mail: info@timans-architectuur.nl
    
M. Popma, erfgoed
      
Klaarkampstraat 7
      8801 BC Franeker

      Tel. 06
      Mail: popma@cultuurwerk.nl
    
A. Nippel, redactie De Franicker
     Zilverstraat 16
     8801KC Franeker
     Tel 0517-394203    
     Mail: nippelini@hotmail.com