Franicker 2003

RECTIFICATIE:
In het artikel over Kleyenburg staat op bladzijde 18 een foto van een school. Dit is echter de CVO-school die aan de overkant van het water stond. De juiste foto van de school uit 1877 staat hieronder:

          


In het artikel over Van Swinden staat op blz. 20 een foto van wat zijn woonhuis zou zijn.  Het huis stond verderop aan de Heerengracht, op de foto hieronder is het het grote huis links. Beide panden zijn afgebroken ten behoeve van de parkeerplaats van Expert.