AANVULLINGEN/OPMERKINGEN DE FRANICKER 2006

Religie deel 2


Heerengracht 54 Pand van het "Leger"


De Mormonen gebruikten dit pand in de Nauwe steeg.