Stadhuisplannen:
Een paar tekeningen over de plannen rond het bestaande stadhuis:
Vliet:
Nog een foto van de winkel van Minnema:Klokken Martini:
Aanzet van een kap voor een luidklok