Bronnen bij de artikelen van d Franicker nr. 15.

Epidemieën:

Archief Franeker Nieuws- en Advertentieblad.

Frans Hemsterhuis:

Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Peter C. Sonderen: het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis.. 

Wikiperdia.

Jan & Annie Romein: Erflaters van onze beschaving.

Dr. Anton de Man: De Haagse Socrates (proefschrift 10'0).

Beurtschepen en Trekschuiten:

Gemeentearchief Franeker, 1e aanvulling Mr. Telting.

Website Scheepvaartmuseum Sneek.

Lusten en Lasten aan het Vliet, G. van der Heide.

Schuitmakers in Franeker, H. Veldman.

De geschiedenis van Franeker en omgeving, H. Kreger.

Ets Johan Hemkes t'Vliet,  Museum Martena

Famke yn Frjentsjer, Hyke Sophia Kuperus, Uitgeverij Venus.

________________________________________________________

Onderstaande tekst is i.v.m. plaatsgebrek niet geplaatst, daarom laten we het hierna volgen.

Een voorbeeld hoe de kleine schipper ten onder ging is te lezen in het boekje 'Famke yn Frentsjer', het levensverhaal van Hyke Sophia Kuperus, die in Franeker als dochter van een beurtschipper werd geboren. Heit Kuperus voer twee keer per week op Sneek. In  de winter, als het ijs dik genoeg was, bracht hij de vracht met een grote slee naar Sneek. Om vracht te zoeken of om af te rekenen moest hij langs de kroegen en nam daarbij meer drank dan goed voor hem was. 

Zijn vrouw was ziekelijk en toen zijn zoon, die hem hielp met tuberculose op bed kwam te liggen, kwam er een knecht. Maar deze voldeed niet en was bovendien te duur. Dus werden Hyke en een jonger broertje twee dagen per week van school gehaald om te helpen. Bij tegenwind moesten de kinderen in de lijn, samen met de trekhond, om het schip te trekken. Bij nat weer lipen ze met hun klompen in de drek. Ook het halen en rondbrengen van pakjes was hun taak. 

Op een keer had heit teveel drank gehad en viel van het schip. Hij klauterde weer aan boord en verdween in de roef. De kinderen zeilden naar Sneek, maar bij Tirns moesten ze mast en zeil laten zakken. Omdat dat niet snel genoeg lukte raakten ze de brug. De 'Brêgewipper' kwam naar buiten en riep: 'waar is jullie heit?' Die kwam toen uit de roef en kreeg de wind van voren. 

Toen mem en de ziek broer kwamen te overlijden, weren de kinderen uiteindelijk opgenomen in het Weeshuis aan de Breede Plaats. Heit kwam in het Oudemannenhuis bij de Mauritsbrug en heeft nooit meer een druppel drank gedronken. 

Hyke schrijft in haar boek dat ze in het Weeshuis de mooiste tijd van haar jeugd heeft gehad!