Het Franeker distributiekantoor in de veertiger jaren.

Hieronder vind u een publicatie uit 1944 met een lijst van geldige bonnen voor een week in december.


Een foto van een dergeljke bonkaart:

 

Het procesverbaal opgemaakt n.a.v. de overval op het distributiekantoor:

 

Er werkten vele personen in de distributiedienst. In de Franicker en hieronder staat een foto van het personeel van het distributiekantoor in Franeker.

Personeel Distributiekantoor:
Van links naar rechts op de voorste rij: Henny Alkema, Tiny Walburg, Tiete Keestra, Annie Schokanus en Grietje de Haan.
Op de tweede rij: Cornelis Witvliet, Sybrandus van Balen, directeur Albert Romkema, Henk Gijsen, Rients Hettinga en Klaasje Alkema.
Op de derde rij: Folkert Dillingh, Johanna Jaarsma, Maatje de Vries, Gré Dillingh, Jellie Kuurstra, Sijds van der Woude, Jimme Smit, Anne Hettinga en Meindert van Bachum.
Ten slotte op de bovenste rij: Douwe Hiemstra, Marietje Braaksma, Betty Tol, Jacoba Meijer, Sippie de Vries, Hendrina Jorritsma, Jacob Haitsma en Jan Alkema.

 

Terug naar boven.

 

Het kozijn van de kluisdeur is nog aanwezig:


Het ruilen ging ook via advertenties: