Onze vereniging is destijds opgericht door een aantal betrokken burgers die zich terecht zorgen maakten over de aantasting van het historische karakter van onze stad.

Op de pagina "Geschiedenis van de Vereniging" vindt u een overzicht van het ontstaan en de ontwikkelingen daarna.

Op de pagina "Doelstelling" staat beschreven welke doelen we nastreven.

De pagina "Bescherming" laat de vele inspanningen zien die we op diverse fronten plegen voor het beschermen van het unieke karakter van de stad.


Momenteel werken we aan een aantal plannen:

* Terugkeer van de gesloopte Dongjumer Waterpoort. (Dit project is gestopt wegens onvoldoende draagvlak bij de omwonenden en gebrek aan steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hûs & Hiem.

* Restauratie Geuzengang. (reeds gerealiseerd)

* Realisatie van een Website waarop van de panden in de Binnenstad de bouwhistorie en een foto staat evenals de gegevens van de eigenaren en de bewoners in het verleden. 

* Restauratie Bolwerkkerkje.

Het Bolwerkerkje is sinds 1665 in gebruik als Doopsgezinde kerk. (Schuilkerk). Het gebouw is in de 16e eeuw gebouwd als mouterij voor een bierbrouwerij. Er is nu een stichting gevormd met bestuursleden uit de erfgenamen van de laatste leden van de Gemeente van Gedoopte Christenen en uit de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker. 
Er is een ontwerp gemaakt voor de restauratie, subsidies zijn aangevraagd en de restauratie is begonnen.
De bestemming van het gebouw wordt "culturele doeleinden". Het kan ondermeer gebruikt worden voor concerten en lezingen.
In het gebouw was een kosterswoning gevestigd.
In de nieuwe opzet krijgt het gebouw weer deels een woonfunctie.Ga naar:

Doelstelling
Geschiedenis van de vereniging
Bescherming