In de fotogallerij zullen regelmatig foto's van oud Franeker worden geplaatst. De foto's worden zo mogelijk naar onderwerp gerangschikt.

DISCLAIMER
Afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd zijn veelal afkomstig van ouder materiaal (ansichten e.d.) waarvan de rechthebbenden moeilijk te traceren zijn.
Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven.
Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.
Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

Oude foto's
Mooi Franeker
Lelijk Franeker