Overzicht verschenen artikelen
Aanvullende informatie
Ingezonden                       


De Franicker

Onze vereniging geeft jaarlijks het blad 'Franicker' uit, boordevol artikelen over het (recente) verleden van Franeker. Het is een gratis uitgave voor onze leden.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij 'Bruna' in de Dijkstraat, Primera aan de Voorstraat en bij Museum Martena.
Natuurlijk kunt u losse nummers ook rechtstreeks bij het secretariaat van onze vereniging bestellen.

De volgende personen leveren een onmisbare bijdrage bij het tot stand komen van de Franicker:

Willem Annema, Anne van der Laan, Anne Nippel, Henk Seerden, Jacob Schiphof. Internet-adressen en telefoonnummers van de redactieleden vindt onderaan deze pagina.
Daarnaast dragen anderen regelmatig een steentje bij om het blad tot een succes te maken.

    

Redactiesecretariaat:
    email: redactie@vriendenfraneker.nl

Anne Nippel, Zilverstraat 16, 8801 KC, Franeker: eindredacteur.
Tel. 0517-394203   

Het eerste nummer verscheen in 2001. Een overzicht van alle artikelen die tot dusver zijn verschenen vindt u onder Overzicht verschenen artikelen.

Inhoud van oudere nummers zullen op een later tijdstip ook op de deze site te vinden zijn, maar zullen dan alleen toegankelijk voor leden zijn. Dat laatste geldt ook voor de verslagen van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

De ruimte in ons blad is beperkt. Soms krijgen we meer materiaal voor een bepaald artikel dan we kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld foto's of ander illustratiemateriaal, maar ook wel aanvullende informatie. Wij zullen dit zoveel mogelijk publiceren. Deze aanvullingen en reacties op de inhoud van de nummers vindt u onder aanvullende informatie bij het betreffende nummer.

Wilt u reageren op een artikel stuur dan een mail naar het redactiesecretariaat. (zie hierboven).

Adreslijst redactieleden:

Anne Nippel, Zilverstraat 16, 8801 KC, Franeker: eindredacteur.
      mailadres: nippelini@hotmail.com.              Tel. 0517-394203
Anne van der Laan, Godsacker 24, 8801 LN, Franeker.
      mailadres: anne.vander.laan@online.nl.      Tel. 0517-394774
Henk Seerden, Prof. Andelastraat 7, 8801 DG, Franeker.
      mailadres: hseerden@ziggo.nl.                   Tel. 0517-392615.
Jacob Schiphof, Dorpsstraat 28, 8813 JB, Schalsum.
      mailadres: info@schiphofbouwhistorie.nl.   Tel. 06-28358373
John de Rooy, Vliet 28, 8801 VP, Franeker.
      mailadres: johnderooy@hotmail.com.         Tel. 0517-393235


Het nummer 2018 ligt in de winkel!