De volgende reacties kwamen binnen:

Simon Jansons Buitenpost over de gevelstenen:
Willem Annema zoekt in dat artikel een verklaring voor het woord Reen op de gevelsteen. Hij verondersteld daar of er wellicht "er een" bedoeld wordt. Er is, volgens mij, een veel meer voor de hand liggende verklaring.
In het eerst artikel over de stenen in nummer 10 vertelt hij dat Pier Hessels Dijkstra uit Rien kwam. Een oude variant van de naam Rien is Reen. In het dorp Rien/Reen stond indertijd de Reenstra State waar in de 16e en 17e eeuw de familie Reenstra, (ook wel Rheen, Rheenstra of Reen genoemd). In die tijd was Rien/Reen nog geen dorp, maar hoorde het onder Lutkewierum.
Ik denk dus dat er op de steen staat: "so waar het Reen" of wel "alsof het in Rien was".
Blijft natuurlijk de vraag was "na de Pels" betekent.
Vriendelijke groet Simon Jansons Buitenpost

Over het Sjaerdemaslot door Pieke van der Schaaf, Reduzum:
Misschien een kleine correctie voor de tekst in de laatst verschenen
Franicker over Sjaardema's.
Ook de afbeeldingen die er in stonden geven niet een correct beeld van het slot.

http://www.bloggen.be/genealogie_familie/archief.php?startaantal=20


Maquette

Aanvulling Cor Hogendijk en de maquette van Franeker

Cor kwam af en toe langs, als ie naar zijn moeder op het Spoorrondsje en naar de kapper ging (zolang zijn moeder leefde, liet Cor zijn haar in Franeker knippen).

Een saillant detail was, dat leden van de commissie de hele binnenstad doorgingen om te lijken aan welke kant van het huis de gang liep. Onderzoek had uitgewezen (vraag mij niet hoe), dat nieuwe huizen op een oud perceel toch nog de gang en dus de voordeur aan dezelfde kant gehouden hadden.

Cor had dus hele stukken stad geïnventariseerd, volgens mij zonder fototoestel, maar gewoon met een bloknootje.

(en later hebben wij geconstateerd dat de deur in de reconstructie van Gods-acker 5 aan de verkeerde kant is geplaatst, vergeleken bij de maquette – tenminste, zoiets herinner ik mij)

Hartelijke groeten,

pyt jon sikkema

7-7-11