Jaarverslag en financieel verslag

 

Jaarverslag 2018

 

    Bestuur    

Het bestuur bestaat in 2018 uit: Haijo Haitsma (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR) en Piet Timans (bouwzaken). Het bestuur wordt versterkt door: Peter van der Meer (Trezoor), Lia Kolk (Open Monumentendagen, Mouterij), Max Popma (Erfgoed) en Rolf Bremmer.

    Avonden    


Er wordt op 9 april een lezing gehouden, georganiseerd samen met Trezoor: “De skoalmasters en skoallen yn Frjentsjerteradiel, 1600-1950” door Peter van der Meer.

Op 12 november is er een ledenvergadering, voorafgegaan door een lezing: “Skandebankjes. Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800” door Theo Kuipers.

    De Franicker    


Nummer 18 is verschenen. Er worden er 135 losse nummers van verkocht.

    Onderhanden zaken, o.a.    

 • Dongjumerpoort. Om diverse redenen worden de plannen afgeblazen. Wij vinden het jammer dat de poort niet wordt herbouwd maar de uitwerking van de plannen verdiende geen schoonheidsprijs.

 • Hoek Noorderbolwerk/ Molensteeg. Helaas komt hier een 3 lagen hoog appartementencomplex. Het is de bedoeling dat er iets op de hoek terugkomt dat herinnert aan het pand van de oude kolenhandel.

 • Reconstructie Vliet. Het water zal worden uitgebaggerd en de kadewanden verstevigd.

 • Voorts houden wij de bouwplannen die bij de gemeente ter inzage liggen, zoals die voor de ontwikkelingen aan beide zijden van het kanaal, nauwlettend in de gaten.

    Andere activiteiten    

 • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Dijkstra vindt plaats op 28 juni.

 • Het bestuur is vertegenwoordigd in de Fonteincommissie, in de werkgroep Herinrichting Breedeplaats en in de werkgroep Informatieborden. Ook leveren we input voor het gemeentelijk parkeerbeleid.

 • We zetten ons in voor de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst.

 • De Historische Dag Waadhoeke van 23 maart, georganiseerd samen met Museum Martena, Bildts Aigene en vertegenwoordiging uit Menameradiel en Littenseradiel, wordt een groot succes. Dertig organisaties nemen eraan deel. De informatiemarkt en de lezingen trekken veel belangstelling.

 • De gemeente Waadhoeke heeft ons onderdak verschaft in het souterrain van het stadhuis. Daar kunnen we vergaderen en er is ruimte voor ons archief. Op termijn wil de gemeente het hele souterrain omvormen tot een openbaar toegankelijk centrum voor alle historische verenigingen in Waadhoeke.

 • Arjo Hillebrand, lid van onze vereniging, werkt samen met een groep vrijwilligers aan het Historisch Centrum Franeker. Het HCF heeft haar intrek genomen in het souterrain van het stadhuis. Het bouwen van de website is op een haar na gevild.

 • Op de Open Monumentendag zijn we vertegenwoordigd met een stand in het stadhuis. Een ledenwerfactie resulteerde in 4 nieuwe leden.
   

    Leden    

Aan het eind van het jaar telt de vereniging 322 leden. In de loop van het jaar zijn er 16 leden bij gekomen, 8 hebben er opgezegd, 7 zijn geroyeerd en 5 zijn overleden.

 

Financieel verslag 2018

Vrienden van de stad Franeker

Voorstraat 65, 8801 LB  Franeker

secretaris@vriendenfraneker.nl

© 2019 Vrienden van de stad Franeker  |  Proudly designed by minimuc design studio