Heeft u op- of aanmerkingen over de inhoud van de Franicker of de website of andere vragen neem dan contact op met:

redactie@vriendenfraneker.nl

of
Arjo Hillebrand:  info@historischcentrumfraneker.nl

of
Anne van der Laan: annevanderlaan39@gmail.com