Lijst van toe te voegen monumenten  

(voorstel versie 20-12-2014)

ADRES

 

MOTIVATIE

Academiestraat 23

 

Muur met gevelstenen

Botniasteeg 16
Oorspronkelijk
deel schoolgebouw.

 

stijl

Breedeplaats en omgeving, de terp

 

 

Dirksstraat, Jan 4

 

 

Dijkstraat 27

 

Middelste pand Expert

Dijkstraat  33

 

Winkelpui met glas in Lood, oude adresaanduiding

Dijkstraat 34

 

Brugw. Huisje

Dijkstraat 38

 

Lijstgevel met consoles

Dijkstraat 39

 

Gevel en winkelpui

Dijkstraat 42R

 

Historie, café met doorrit.
gevelsteen

Dijkstraat 46

 

Gevel en pui

Dijkstraat 51

 

geveltop

Dijkstraat 53

 

Geveltop, dakpannen

Dijkstraat 56

 

Pui

Dijkstraat 57

 

metselwerk

Dijkstraat 63

 

Amsterdamse school

Godsacker 1 +
Schoolsteeg

 

Stijl Amsterdamse school

Froonacker 16

 

Gevelsteen Korendrager,Hele pand?

Godsacker 26

 

 

Versiering geveltop

Harlingerweg

 

Poort ingang park

Harlingerweg 12

 

Begraafplaats

Harlingerweg 67

 

 

Harlingerweg,

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

Herdenkingsraam
Staat nu in depot

Heerengracht

 

Gebouw
Leger des Heils

Kamstrastraat 1

 

Deuromlijsting

Kamstrastraat 3

 

Geveltop en deur

Leeuwarderweg 14-16

 

 

Leeuwarderweg 24

 

 

Minne Hofstrastraat 31

 

Een van de weinige Delftse School-panden

Noorderbleek 2

 

Bovenste zijraam

Noorderbleek 14

 

Geveltop

Noorderbleek 20

 

Gevel met deur

Noorderbolwerk 34
Geuzengat

 

 

Oud Kaatsveld 13

 

 

Schoolsteeg

 

Pandje achter winkel Hilarides
“Pandje van Piet”
Was vroeger kerkje

Schilcampen 29

 

 

A M van Schurmansingel 4

 

 

A M van Schurmansingel 6

 

Amsterdamse school

A M van Schurmansingel 8

 

 

Voorstraat 35, Martenatuin

 

 

Achter Voorstraat 53

 

200 jaar oude beuk

Voorstraat 63

 

 

Ypeysingel 41,42        

 

 

Ypeysingel 43                                                                  

 

 

Ypeysingel 44                                                                 

 

 

W de Zwijgerlaan 8

 

 

Vliet 143

 

Scheepswerf
Welgelegen Draaisma

Zuiderkade 9

 

 

Zuiderkade 31
Chr. Geref. Kerk

 

 

Gedenkraam, huidige
plaats onbekend

 

Aangeboden na de oorlog door St. Vogelenzang Bennenbroek

Binnenstad

 

Bomen. Gevelstenen in
o.a. schoolsteeg.
Smeedijzeren hekken.
Palen met kettingen.

 

 Terug naar boven.