Nummer 1:

  Martiniplantsoen
  De Blik op Durkje Baukema
  Gedenksteen Franeker Latijnse School       
  Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was
  Museumstukken
  Sportclub Franeker
  Vee en andere dieren in de binnenstad
                                                               

       

            

 Nummer 2:

  Het Klooster van Franeker
  Een aparte gevelsteen aan de Tuinen
  Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was dl. 2
  Het geboortehuis van Professor Oort
  Amacitia, bioscoop en theater
  De Franeker Gasfabriek

         
 

 Nummer 3:

  De bruggen van Franeker
  De PC 150 jaar
  De Globebeker
  Wereldgeschenk uit het Bild
  De ontwikkeling van Kleyenburg
  Xylotheek
  De Botniastins

                           

 Nummer 4:

  De Pedel van de universiteit
  Het Martiniplantsoen
  Het Martenahuis
  De goede tempeliers
  Het Franeker postkantoor
  Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was dl.3

                

  Nummer 5:


    Het ontstaan van Franeker
    Franeker ontspoord
    Antoinette Bourignon
    Religie in Franeker
    Ut Franeker taaltsy
    Abe Gerlsma, bescheiden vakman
    Het Allemanshuis
    De Eerste Aanleg

                    

 Nummer 6:

    Groot Lankum
    Fa. H. Leijdesdorff en zoon
    De Globebeker heeft een zusje!
    De Breedeplaats, ut hart van é stad
    Jelle Dijkstra, emotioneel cabaretier
    De grachten van Franeker
    Jan Stapert en zijn legaat


                                                                 

 Nummer 7:

   De Franeker Schutterij
   Wilhelmus Ouwens, professor en adviseur
   'Karrider' Jelte van Langen
   De bouwwerken van J. N. Adema
   De Martenastins, .. perikelen rond het gemeentekantoor
   W.W. van Ranouw, opvoeder van
   Nederland
   Tering en nering aan het Vliet
   Zwoegen in de 'panwerken'
   Scheepswerf Welgelegen

  
                              

  Nummer 8:

    Maurits de Braziliaan
    Tjalling ut 'Bogt
    De muntslag van Franeker
    Manufacturen Fa. H. Hofstra
    Oorlogsindustrie in Franeker
    Melktappers verdelen de stad
    Meile Salverda, melkboer in hart en nieren               Van Ockingahuis naar Claercampstate
    Jaar van het religieus erfgoed
    Bakkerij Schaafsma
    De kerkelijke goederen van Franeker

                        

  Nummer 9:

    Hessel van Martena
    Age Tichelaar, 8e in de 11 stedentocht
    Koninklijke Lunter Manufacturen
    De Tom Pouce van Franeker
    Een gevelsteen als leesraadsel
    Logement de Roskam
    Boekdrukkers in Franeker
    Pieter Stuijvesant en Franeker
    De Korenbeurs (dl.1)
    Een gevelsteen met een tijdraadsel
    Herinneringen


        


  Nummer 10:

     Distributiekantoor in Franeker
    Verhalen van de leugenbank
    Zilver in Franeker
    Zeepkistenrace van 1950
    Franekers vergane molenglorie (deel 1)
    De Korenbeurs (2)
    De FLC, Franeker Landbouw Cooperatie
    Riemer de Jong, een bescheiden
    Franeker
    De klokken van de Martini
    De Franeker Steenhouwerij
    De fabriek van Oostwoud in de binnenstad
    De kerkelijke goederen van Franeker                 (vervolg)
    De Middenstand aan de Academiestraat   

        

             

 Nummer 11:

   Opmerkelijke grafsteen met een raadsel
   De Oostermolen door brand verwoest
   De Franeker Middenstand van ca 1934 tot
   1950
   Franeker vergane molenglorie (2)
   Het einde van het stadsgas
   Twee gevelstenen: Voorstr. 6 en 8/10 (1)
   Henk Kreger, 'sneuper' in hart en nieren
   Geveltjes kijken
   Het slot op de Kalahay: Sjaerdema- of
   Sternseeslot
   De geschiedenis van de Franeker Maquette
   De kerkelijke goederen van Franeker
   (vervolg)

        

        

   Nummer 12

     Een bijzondere dakpannenfabrikant
    Twee gevelstenen: Voorstr. 6 en 8/10 (2)
    Het Westerhuis Vrouwengasthuis
    Het Hofje aan de Nieuwe Hof
    Honderdtwintig jaar geleden
    De Marine in Franeker
    Westra, een geslacht van molenbouwers
    Geveltjes kijken (deel 2)
    Kruisbroeders in Franeker (1468-1580)
    Alex Klom, al 75 jaar 'achter ut spoar'
    Knokken op het Vliet
    De KLM Constellation PH-TDF 'Franeker'
    Hondenkar en tram
    Pottenbakkers aan de Froonacker
    De kerkelijke goederen van Franeker


                                                                                   

  Nummer 13

     Enkele attracties op de 19e-eeuwse kermis.
    Het verhaal van Fristho. (1)
    Tjalling Werkhoven, een leven vol sport.
    Philippus Nicasius.
    Hoe het de Franeker joden verging.
    Emigranten Franeker 1846 - 1946.
    Het haantje van de Franeker toren.
    Een onvergetelijke pommerant.
    Knappe koppen terug in Franeker.
    Kloostergebouw van Franeker.
    Bijlsma Herculus.
    De kerkelijke goederen van Franeker.
 
                           

   Nummer 14 

        Het verhaal van Fristho (2)
      Werk van Steenhouwer Philippus Nicasius
      rondom Franeker
      Over Groningers, de Martinikerk & Almere
      Herman Poelsma: school, werk en acties
      Een doofstomme Franeker schilder in
      Groningen
      Scheepskinderen gingen in textiel
      Bloemen en tegels
      Slenterend door de Eise Eisingastraat
      Onderzoek tongewelf Universiteit Franeker
      Graanhandel Bakker aan het Noord
      De kerkelijke goederen van Franeker
      (vervolg)

  
                     

   Nummer 15

       Het Geuzengat van Franeker
     Herman Poelsma, de hobby’s
     Epidemiën in Franeker in de 19e eeuw
     Lambertus Bercée, beeldhouwer te
     Franeker
     Gemeente van Gedoopte Christenen
     Beurtschepen en Trekschuiten
     Annie van Bioscoop Amicitia
     Frans Hemsterhuis, de Friese Socrates
     18e-eeuwse reisgids onthult Franeker
     stadsbeeld
     De kerkelijke goederen van Franeker

                                                                          

 


   
       

   Nummer 16

       Een gouden valk met vijf tenen
     Prentenkabinet Museum Martena
     Beeldhouwer Lambertus Bersée, II
     De vruchten van Franeker
     Student aan de Franeker Universiteit
     Kwakzalverij in de 19e eeuw
     In de luwte van de beeldenstorm
     Sicco van Goslinga
     Het Geuzengat
                                                             

    

 


     
                                                                                           
                                                              

   Nummer 17    

       Het Keatsmuseum. Van gelagkamer naar
              bankgebouw.
       Wie het breed heeft .... Thuis bij Sophia en
               Wytze
       Eerste volkstuin in Nederland
       De Saksische tijd in Fryslan
       Tekenonderwijs aan Frieslands  Hoge-
               school: 1744-1843 
        Restauratie Noorderpoort op Wester-
               bolwerk 
        Afbraak met hindernissen
        Zoektocht naar historische interieurs  
                                                                                           
 

Terug naar boven.