Franeker heeft een rijke historie.

Ruim 1000 jaar geleden was hier een kwelderlandschap met terpen. Op een van die terpen is later de Martinikerk gebouwd. Een eindje verder, op de plaats waar nu het parkje naast de begraafplaats ligt, lag een tweede terp. Zo is het begonnen. Een korte schets vindt u op de geschiedenis van de stad.

Gevelinventarisatie.                                

Onze vereniging is bezig alle gevels binnen het beschermd stadsgezicht te te inventariseren, te fotograferen en het overzicht daarvan op deze site te plaatsen. De eerste resultaten hiervan vindt u op gevelinventarisatie.
                                       

Geschiedenis van de stad
Gevelinventarisatie