Verwaarloosde panden

Franeker heeft al een lange traditie in verwaarlozing en slecht onderhoud. Bekend is het voorval waarbij Maurits door de brug in de Dijkstraat zakte. Ook door de Noorderbrug is eens een koets gezakt. Ook nu is er in het algemeen een lakse houding ten opzichte van de woon –  en werkomgeving en er wordt onachtzaam en onnadenkend omgegaan de mooie historische binnenstad. En het ergste is dat de Gemeente hierin een slecht voorbeeld geeft.

Er zijn eigenaren die het niet nodig vinden om hun pand goed te onderhouden en er zijn ook bewoners die niet de moeite nemen hun straatje schoon te vegen en waar mos in de vensterbanken groeit. Daarmee wordt het woongenot van de buren aangetast en krijgen ondernemers te maken met een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van de koopomgeving. Voor toeristen is het natuurlijk ook een teleurstelling.

Er is sprake van een sluipende verwaarlozing doordat er bij reparaties mooie details en fraaie decoratieve elementen verdwijnen. Zo verdween het sierhek op de Doelen, en ook op het pand Eise Eisingastraat 1. 

De kademuren van de grachten werden hersteld met nieuwe stenen en verkeerd gevoegd. In andere steden worden de planten die tegen de kademuren groeien gekoesterd, hier zet men de hogedrukspuit er op.

Door onachtzaamheid en vaak als gevolg van verwaarlozing worden originele hekjes vervangen door bouwmarktspul. Voorbeelden: Noorderbolwerk, Ypeysingel en Hertog van Saxenlaan.

In veel straten heerst een te hoge verkeersdruk en dit leidt weer tot verloedering.Godsacker 1 en 3: De looproute van de parkeerplaats naar de binnenstad stuit op het verwaarloosde pand van Hilarides. Onze vereniging heeft dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente en een handhavingsverzoek ingediend.
Tot overmaat van ramp hebben de eigenaren de karakteristieke letters verwijderd. In andere steden zijn dit soort reclame-uitingen beschermd.


Raadhuisplein: Het aanzicht op het monument waarin de ijssalon zit wordt aangetast door een koelunit op de luifel van de patatzaak. Dit in het historische en toeristische hart van Franeker.
De onachtzaamheid ten top!De brug in de Dijkstraat had lantaarns die passen bij de bouwstijl van de brug. Het moet toch mogelijk zijn hier vandaalbestendige lampen te plaatsen?

   

Voorstraat 13: Het pand had vroeger een balkon maar dit is verdwenen. De dakkapel is na verwaarlozing betimmerd met plaatmateriaal.
Dit pand is een ontwerp van Adema, met dezelfde dakkapel in het verlengde van de nok als Eise Eisingastraat 18. 

                                                            


Godsacker 42: Voormalige brandweergarage. Eigendom van de gemeente, en is in geen jaren schoongemaakt of geschilderd.


In de Nauwe Steeg is een provisorisch hekwerk aangebracht, de ingang is afgesloten met een autowrak.


                                                                                  
 Voorstraat 62 - 64 Deze foto stamt uit de tijd toen er nog EDAH in het pand was gevestigd.

Voorstraat 62- 64 waaruit Lidl is vertrokken, levert een troosteloze aanblik.


Dijkstraat 11. Eerst zat er de Bentex, later Terstal. Nu deze is vertrokken resteert een vervallen poort en een vervallen gebouw. Ook het oude schoolgebouw in de Lijnbaanstraat hoort erbij. Verdwenen schoorsteenkap in de Dijkstraat.                                                                                    
 

 

 Terug naar boven.