top of page
Acad-Vries-vvf.jpg

Vrienden

de stad

van

Franeker

Vereniging

             Onze Vereniging zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van de Franeker binnenstad. Wij willen voorkomen dat de historische identiteit van onze stad wordt aangetast, zonder van Franeker een museumstad te maken. Bij wijzigingen van het stadsbeeld door restauratie, nieuwbouw of verbouw wil de vereniging de spreekbuis zijn van de bewoners van Franeker. De vereniging denkt constructief mee met de bewoners en de gemeente.

bottom of page