Samenwerking & links

Sinds enkele jaren is er nauw contact en samenwerking met het bestuur van de Stichting Franeker Stadsschoon en Stichting Trezoor. Dit komt voort uit de gedachte dat onze doelgroepen en onze intenties veelal met elkaar overeenkomen. Zo organiseren we gezamenlijk de jaarlijkse lezingen in Franeker.
 Overige