top of page

Doelstelling

Franeker, een oude stad met een uniek karakter

De vereniging zet zich in voor het behoud van het unieke karakter van de Franeker binnenstad.  Inwoners en bezoekers moeten zich er thuis voelen. Belangrijk voor de waardering van de stad is haar historische context. Dit maakt Franeker uniek en onderscheidend van menig andere stad. Wij realiseren ons terdege dat een verzameling (historische) gebouwen een stad niet tot een levendige stad maakt. De mensen die er wonen en werken zijn even zo belangrijke factoren. 

De Franeker binnenstad valt onder beschermd stadsgezicht. Dat betekent dat de overheid vindt dat er zo weinig mogelijk in de stad mag veranderen. Eventuele noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen en dergelijke dienen zo te gebeuren dat ze naadloos aansluiten bij de bestaande bebouwing. Helaas is er in de afgelopen decennia door sloop al veel verloren gegaan of zijn er nieuwe gebouwen verrezen die absoluut niet bij de bestaande bebouwing of het karakter daarvan aansluiten. Geconstateerd moet worden dat de gemeente haar taak in dezen niet altijd op een goede manier heeft uitgevoerd.  Gelukkig is daar de afgelopen tijd een kentering in gekomen en is er steeds meer oog voor het feit Franeker ‘de ster onder de Elfsteden’ is.
Maar wij moeten waakzaam blijven.

Ons werkgebied omvat op dit moment dat deel van de stad dat valt onder het beschermd stadsgezicht. Grofweg is dat het deel dat ligt tussen de Bolwerken en de Zuiderkade. Op dit moment is ons bestuur zich aan het beraden of we ons aandachtsgebied moeten uitbreiden. Ook direct buiten de grachten bevinden zich zeer karakteristieke bebouwingen die onze aandacht verdienen. Als voorbeeld kunnen we noemen het Vliet, de Tuinen, de Spaarbankstraat, de Ypeijsingel, de A. M. van Schurmansingel, maar ook het Schalsumerplan.

Statuten

Klik hier voor de oprichtingsstatuten d.d. 12 januari 1989.

Klik hier voor de statutenwijziging d.d. 27 oktober 2021.

bottom of page