top of page

 Tijdschrift Franicker

Huidige

Editie

Franicker-23-omslag_web.jpg
23


 

 • Franeker bij- en scheldnamen in de achttiende eeuw (Theo Kuipers)

 • Arme kooltjer uit Zweins emigreerde twee keer (Sjoerd Schaaf)

 • Stadsschoonheidsprijs 2021 (Anne Nippel)

 • Herrie Veldman, opgeklommen uit een arm, katholiek arbeidersmilieu (Berber Bijma)

 • Op stap met Grietje Piers en haar meid (Madelon Simons)

 • Een monument voor de kibboetsbewoners (Manon Borst)

 • De bewogen jeugdjaren van een ‘Famke yn Frjentsjer (Josse Pietersma)

 • Monumentale bomen in Waadhoeke (Mischa Teensma, Bjorn Olthof

Uw bijdrag

'Franicker' is een uitgave van de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker. Het tijdschrift verschijnt een keer per jaar en bevat artikelen over de (cultuur)historie van Franeker en omgeving. De eerste editie van het tijdschrift 'Franicker' verscheen in het jaar 2001. De redactie van het eerste uur bestond uit Jan Tromp en Henk Seerden; vaste medewerkers leverden jaar in jaar uit interessante en belangrijke bijdragen (zie het overzicht bij de edities). Na Hisse Lyklema werd in 2012 John de Rooy hoofdredacteur. In 2016 werd deze taak overgenomen door Anne Nippel. Ook kreeg 'Franicker' in dat jaar een nieuwe vormgeving met een eigentijdse uitstraling.

    Redactie    

Anne Nippel (hoofdredacteur)

Berber Bijma

Josse Pietersma

Max  Popma

Jacob Schiphof

Jacob van Sluis

Gerke Hofstra (vormgeving)

 

Vrienden van de Stad Franeker ontvangen het tijdschrift gratis. Losse nummers zijn verkrijgbaar
voor  € 5,95 euro bij Primera en Museum Martena.

    Vorige edities bestellen?    

Nabestellingen via secretaris@vriendenfraneker.nl.

Nummer 17 t/m 21:  € 4,95 per exemplaar

Nummer   1 t/m 16:  € 4,50 per exemplaar
Bij een nabestelling van alle jaargangen betaalt u  €  3,50 per exemplaar. 

Bij toezending worden er portokosten in rekening gebracht

Nummer 17 t/m 21: €4,95 per exemplaar

    Uw bijdrage    

Wij zijn ons ervan bewust dat er nog heel veel over Franeker te vertellen valt. De redactie stelt het op prijs als u meedenkt. Weet u een onderwerp dat volgens u niet onderbelicht mag blijven, hebt u wensen of ideeën voor een artikel? Laat het ons weten, wij zoeken het voor u uit.

Vorige edities

Vorige

Edities

Franicker-2022.jpg

Franicker 22

 • Sloop bedreigt laatste historische scheepswerf 
  (Bé Lamberts en Max Popma)

 • Cees Dekker over de Draaisma-werf en de ‘Bruinvisch’ (Berber Bijma)

 •  Aan tafel in de burse van de Franeker hogeschool (Christianne Muusers)

 • Collectie rijwielen van Jan Nicolaas Jellema
  (Jacob van Sluis en Marcus van der Woude)

 • De Mispel 2021. Een aanmoedigingsprijs voor stadsverbetering (Anne Nippel)

 • Martinikerk van instorting gered (Rolf Bremmer)

 • Waardevolle interieurs in Franeker (Rutmer Mekenkamp)

 • In vogelvlucht langs de Franeker stinzenzwerm
  (Josse Pietersma)

Franicker 2021-voorop.jpg

Franicker 21

 • Academie van Franeker. De wetenschap herleeft in Franeker (Berber Bijma)

 • De dokterspraktijk van Jelle Banga (Mart van Lieburg)

 • Het Bethelpoortje in ere hersteld (Rolf Bremmer)

 • Shakey Sam Bluesband: mannen en de muziek (Hein Jaap Hilarides); Shakey Sam aan het woord (Josse Pietersma)

 • Poldermolen Arkens draait weer als honderd jaar geleden (Thiadrik Twerda)

 • 'Gelieve de voorwerpen aan te raken'. Een ander Museum Martena (Marjan Brouwer)

 • Vrijmetselaar in Nederlands-Indië. Het levensverhaal van Tjepke Steinfort (Hans Smelik)

Franicker_20.jpg

Franicker 20

 • Uit het gemeentehuis. Voorafgaand en dadelijk na de bevrijding (Jacob van Sluis)

 • Gevelstenen in Franeker (Anne Nippel)

 • Everwinus Wassenbergh penning  (Jacob van Sluis)

 • Een joodse kibboets op de Franeker klei (Berber Bijma)

 • 'Bakkers zijn slechte schakers' (Alex Riemersma)

 • Piet Heitman. Over zijn leven en zijn tuinbedrijf in Franeker
  (Berber Bijma)

 • De 'Korendrager'.  Stadsschoonheidsprijs 2019 (Piet Timans)

 • De familie IJsselmuiden (Piet Postma)

thumbnail_Franicker 2019-1 Omslach Foaro

Franicker 19

 • De Mouterij en de Vermaning (John de Rooij)

 • Douwe Elias en Leoni Pietjou herbouwden pakhuis aan de Froonacker, een interview (Berber Bijma)

 • Anna van Nassau en Willem Lodewijk. Machtsstrijd, geluk en diepe droefheid (Josse Pietersma)

 • Franeker toen en nu: de oude werf op de Noorderbleek
  (Gerke Hofstra)

 • Het eerste betonnen huis van Nederland staat in Franeker, deel 2 (Jacob Schiphof)

 • ‘De verhalen achter de mensen zijn het mooist’, interview met Gerard van der Heide (Berber Bijma)

 • Blikvangers, decoratieve plafonds in Franeker
  (Dolf van Wezel Errens)

Franicker-18-c.jpg

Franicker 18

 • De Oortwolk  (Anne Nippel)

 • De tuin van Groot Lankum en de hand van Roodbaard
  (Josse Pietersma)

 • Franekers, de taal van ut hart (Theo Kuipers)

 • Neeltje met de naalden in ut burst (Theo Kuipers)

 • Land van Latijn. De universiteit van Franeker als spiegel van Europa (Manon Borst) 

 • Een Franeker in hart en nieren. Henk Seerden over de sport, cultuur en identiteit van Franeker, een interview
  (Berber Bijma)

 • Historische dag Waadhoeke.‘Wie zijn verleden niet kent, heeft geen identiteit’ (Anne Nippel)

 • Het eerste betonnen huis van Nederland staat in Franeker, deel 1 (Jacob Schiphof)

 • Löwenzahn. Radiopeilstation van de Luftwaffe
  (W.H. Tiemens)


 

Franicker-17-c.jpg

Franicker 17

 • Het Keatsmuseum. Van gelagkamer naar bankgebouw  (Pieter Breuker)

 • Wie het breed heeft .... Thuis bij Sophia en Wytze. Tentoonstelling Museum Martena (Marjan Brouwer)

 • Eerste volkstuin in Nederland  (Anne van der Laan)

 • De Saksische tijd in Fryslân. Zeventien jaar staatsmacht en strijd ( Marjan Brouwer)

 • Tekenonderwijs aan Frieslands Hogeschool: 1744-1843 
  (Haijo Haitsma)

 • Restauratie Noorderpoort op Westerbolwerk
  (Gerard van Dijk)  

 • Afbraak met hindernissen. De Dongjumer Waterpoort (Gerard van der Heide)

 • Zoektocht naar historische interieurs (Anne Nippel)  

Franicker-16-c.jpg

Franicker 16

 • Een gouden valk met vijf tenen. Valckeniershuis in de Voorstraat (Koen van Velzen)

 • Verleden herleeft in het prentenkabinet van Museum Martena (Henny de Leeuw)

 • Beeldhouwer Lambertus Bersée, deel II. Zilverstraat 16
  (Sytse ten Hoeve)

 • De vruchten van Franeker. Royal Steensma

 • (Anne van der Laan en Arjo Hillebrand)

 • Student aan de Franeker Universiteit (Jacob van Sluis)

 • Kwakzalverij in de negentiende eeuw (John de Rooy)

 • Franeker in de luwte van de beeldenstorm (Sander Wassing)

 • Sicco van Goslinga, edelman, regent, grietman, Europees diploaat en Fries van geboorte (Jan Olthof)

 • Het Geuzengat weer geopend. Franeker is een cultuurhistorisch monument rijker (Anne Nippel)

Franicker_15.jpg

Franicker 15 

 • Het Geuzengat van Franeker (Jacob Schiphof)

 • Herman Poelsma, zijn hobby’s en wat er uit voortkwam
  (Henk Seerden)

 • Epidemieën in Franeker in de 19e eeuw (John de Rooy)

 • Beeldhouwer Lambertus Bersée, deel I. (Sytse ten Hoeve)

 • Gemeente van Gedoopte Christenen te Franeker
  (Koen Zondag)

 • Beurtschepen en trekschuiten (Anne van der Laan)

 • Annie van Bioscoop Amicitia (Hylke Beerstra)

 • Frans Hemsterhuis, de Friese Socrates (John de Rooy)

 • 18e-eeuwse reisgids onthult Franeker stadsbeeld
  (Tjerk Miedema)

 • De kerkelijke goederen van Franeker, vervolg
  (Willem Annema)

Franicker_14.jpg

Franicker 14

 • Het verhaal van Fristho, II (Hisse Lyklema) 

 • Steenhouwer Philippus Nicasius rondom Franeker, II
  (Sytse ten Hoeve)

 • Over Groningers, de Martinikerk en Almere (Anne van der Laan)

 • Herman Poelsma, school, werk en acties (Henk Seerden)

 • Jan Jansz. de Stomme, een doofstomme Franeker schilder
  (Hisse Lyklema)

 • Scheepskinderen in textiel. Wiltje Lodewijk (Riemer de Jong)

 • Bloemen en tegels, pand Koolstra aan de Zilverstraat
  (Anne van der Laan)

 • Slenterend door de Eisingastraat (Gerard van der Heide)

 • Tongewelf in de Universiteit van Franeker (Jacob Schiphof)

 • Graanhandel Bakker aan het Noord (Hisse Lyklema)

 • Kerkelijke goederen van Franeker, deel V (Willem Annema)

Franicker_13.jpg

Franicker 13 

 • Attracties op de 19de-eeuwse kermis (John de Rooy)

 • Het verhaal van Fristho, I (Hisse Lyklema)

 • Tjalling Werkhoven, een leven vol sport (Henk Seerden)

 • Steenhouwer Philippus Nicasius rondom Franeker, I
  (Sytse ten Hoeve)

 • Hoe het de Franeker joden verging (Jacob Stelwagen)

 • Emigranten uit Franeker 1846-1946 (Gerard van der Heide)

 • Het haantje van de Franeker toren (Hisse Lyklema)

 • Tjitte Piebenga, een onvergetelijke pommerant (Hylke Tromp)

 • Knappe koppen terug in Franeker, Henricus Antonii Nerdenus (Manon Borst)

 • Het kruisherenklooster, bouwhistorisch onderzoek
  (Jacob Schiphof)

 • Bijlsma Hercules (Riemer de Jong)

 • Kerkelijke goederen van Franeker, IV (Willem Annema)
   

Franicker_12.jpg

Franicker 12

 • Ulbe Draisma, een bijzondere dakpannenfabrikant
  (Anne van der Laan)

 • Twee gevelstenen, Voorstraat 6 en 8/10 (Willem Annema)

 • Het Westerhuis vrouwengasthuis (Hisse Lyklema)

 • Het hofje aan het Nieuwe Hof (Sj.Werkhoven-Van Vliet)

 • Geboden en verboden 120 jaar geleden (John de Rooy)

 • De marine in Franeker (Gerard M.W.Acda)

 • Westra, een geslacht van molenbouwers en aannemers
  (Riemer de Jong)

 • Geveltjes kijken, II (Anne van der Laan)

 • Kruisbroeders in Franeker, 1468-1580 (Hisse Lyklema)

 • Alex Klom, al 75 jaar ‘acher uti spoar’ (Henk Seerden)

 • Knokken op het Vliet (Gerard van der Heide)

 • De KLM Constellation PH-TDF ‘Franeker’ (Tjerk Miedema)

 • Hondekar en tram (Hisse Lyklema)

 • Pottenbakkers aan de Froonacker (Anne van der Laan)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)
   

Franicker_11.jpg

Franicker 11 

 • Een opmerkelijke grafsteen met een raadsel
  (Willem Annema)

 • De Oostermolen door brand verwoest, 1903 
  (Hisse Lyklema)

 • De Franeker Middenstand 1935-1950 (Riemer de Jong)

 • Franekers vergane molenglorie, II (Hisse Lyklema)

 • Het einde van het stadsgas (Hisse Lyklema)

 • Twee gevelstenen: Voorstraat 6 en 8/10, I
  (Willem Annema)

 • Rollingswier: de kracht van klein (Riemer de Jong)

 • Henk Kreger, een ‘sneuper’ in hart en nieren
  (Henk Seerden)

 • Geveltjes kijken, I (Anne van der Laan)

 • Het slot op de Kalahay, het Sjaerdema- of Sternsee slot
  (Hisse Lyklema)

 • De geschiedenis van de Franeker maquette (Tjerk Miedema)

 • Kerkelijke goederen van Franeker, Schalsum en Dongjum (Willem Annema)
   

Franicker_10.jpg

Franicker 10

 • Distributiekantoor in Franeker (Anne van der Laan)

 • Verhalen van de leugenbank (Hans van der Kamp)

 • Zilver in Franeker (Jan Tromp)

 • Zeepkistenrace van 1950 (Riemer de Jong)

 • Franekers vergane molenglorie, I (Hisse Lyklema)

 • De Koornbeurs, koffiehuis en comediezaal, II
  (Gerard van der Heide)

 • FLC: de Franeker Landbouw Coöperatie (Riemer de Jong)

 • Riemer de Jong, een bescheiden Franeker (Henk Seerden)

 • De klokken van de Martinitoren (Anne van der Laan)

 • De Franeker Steenhouwerij
  (Anne van der Laan, Hisse Lyklema)

 • De fabriek van Oostwoud (Anne van der Laan)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)

 • De middenstand aan de Academiestraat
  (Henk Kreger, Henk Seerden)

   

Franicker_09.jpg

Franicker 09

 • Een bouwlustige boef: Hessel van Martena
  (Marjan Brouwer)

 • Age Tichelaar: 8ste in de Elfstedentocht van 1956
  (Henk Seerden)

 • Koninklijke Lunter Manufacturen (Arjo Hillebrand)

 • Tom Pouce, de dwerg Jan Hannema (Jan Tromp)

 • De trappen van het stadhuis (Hisse Lyklema)

 • Gevelsteen met een leesraadsel (Willem Annema)

 • Logement ‘De Roskam’ (Hisse Lyklema)

 • Pen en druk, betekenis van de boekennering
  (Hans van der Kamp)

 • Pieter Stuyvesant (Jan Tromp)

 • De Koornbeurs, koffiehuis en comediezaal, I
  (Gerard van der Heide)

 • Gevelsteen met een tijdraadsel (Willem Annema)

 • Herinneringen. Paardenmarkt en wonderdokter
  (Riemer de Jong)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)

 • Het wapen van Franeker (Hisse Lyklema)
   

Franicker_08.jpg

Franicker 08

 • Maurits de Braziliaan, 1604-1679 (Hans van der Kamp)

 • Tjalling  - ut ’e Bogt - Alkema (Henk Seerden)

 • De muntslag van Franeker, een mysterie (Jan Tromp)

 • Manufacturenwinkel van H.Hofstra (L.Hofstra)

 • Oorlogsindustrie in Franeker (Anne van der Laan)

 • Melktappers verdelen de stad (Hisse Lyklema)

 • Meile Salverda, melkboer in hart en nieren (Hisse Lyklema)

 • Van Ockingahuis naar Claercampstate (Anne van der Laan)

 • Jaar van het religieus erfgoed (Anne van der Laan)

 • Bakkerij Schaafsma, ouder dan 100 jaar (Hisse Lyklema)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)

   

Franicker_07.jpg

Franicker 07

 • De Franeker Schutterij (Jan Tromp)

 • Wilhelmus Ouwens, arts, professor en adviseur van het hof
  (Hans van der Kamp)

 • Jelte van Langen, Karrider in hart en nieren (Henk Seerden)

 • Architect Nicolaas Johannes Adema (Hisse Lyklema)

 • Ut Franeker taaltsy (Henk Seerden)

 • De Martenastins, perikelen rond een gemeentekantoor
  (Anne van der Laan)

 • Willem Willems van Ranouw, arts en opvoeder van Nederland (Hans van der Kamp)

 • Tering en nering aan het Vliet (Anne van der Laan)

 • Zwoegen in de pan- en tichelwerken (Hisse Lyklema)

 • Scheepswerf Welgelegen van Draaisma (Hisse Lyklema)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)

Franicker_06.jpg

Franicker 06

 • Groot Lankum (Jan Tromp)

 • Firma H. Leijdesdorff & Zoon (Hisse Lyklema)

 • Religie in Franeker, II (Anne van der Laan)

 • De globebeker heeft een zusje! (Hans van der Kamp)

 • Jelle Dijkstra, een emotioneel cabaretier
  (Henk Seerden, Jan Tromp)

 • Breedeplaats, ut hart fan ’e stad! (Henk Seerden)

 • Het Allemanshuis II (Jaap Koster)

 • Ut Franeker taaltsy (Henk Seerden)

 • De grachten van Franeker (Hisse Lyklema)

 • Jan Stapert en zijn legaat (Hans van der Kamp)

 • Mannen- en vrouwengasthuis (Hisse Lyklema)

 • De middenstand in de jaren ’50 (Hisse Lyklema)

 • Gaat de praam verdwijnen? (Hisse Lyklema)

 • Kerkelijke goederen van Franeker (Willem Annema)
   

Franicker_05_edited.jpg

Franicker 05

 • Het ontstaan van Franeker (Willem Annema)

 • Franeker ontspoord (J.W. Ottenschot)

 • Antoinette Bourignon, duivelskind en profetes, 1616-1680 (Hans van der Kamp)

 • Religie in Franeker, I (Anne van der Laan)

 • De Bolleman (Jan Tromp)

 • Het Allemanshuis, I (Jaap Koster)

 • Ut Franeker taaltsy (Henk Seerden)

 • Abe Gerlsma, bescheiden vakman (Henk Seerden)

 • De drankbestrijding (Jan Tromp)

 • De Eerste Aanleg (Anne van der Laan, Hisse Lyklema)

Franicker_04.jpg

Franicker 04

 • De pedel en de universitaire gemeenschap
  (Hans van der Kamp)

 • Het Martiniplantsoen, II (Willem Annema)

 • Nieuwe brug aan het Leeuwarderend (Jan Tromp)

 • Het Martenahuis (Jan Tromp)

 • De goede Tempeliers (Jan Tromp)

 • Het Franeker Postkantoor (Henk Seerden)

 • Ut Franeker taaltsy (Pieter Duijff, Henk Seerden)

 • Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was, IV (Jaap Koster)

 • Verprutst?!

 • Menno van Coehoorn, 300ste sterfdag van een Franeker student (J.W. Ottenschot)

Franicker_03.jpg

Franicker 03

 • De bruggen van Franeker (Jan Tromp)

 • 150 jaar PC (Henk Seerden)

 • De Globebeker, wereldgeschenk uit het Bildt
  (Hans van der Kamp)

 • De ontwikkeling van Kleyenburg (Jan Tromp)

 • J.H. van Swinden, wetenschappelijke duizendpoot (Jan Tromp)

 • De unieke xylotheek van Franeker (Tjerk Miedema)

 • Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was, III (Jaap Koster)

 • Stins Groot-Botnia (Jan Tromp)

 • Verprutst?!

Franicker_02_edited.jpg

Franicker 02

 • Het Klooster, tussen Voorstraat en Academiestraat
  (Jan Tromp)

 • Een gevelsteen aan de Tuinen (Jaap Koster)

 • Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was, II (Jaap Koster)

 • Jan Hendrik Oort, een vermaard astronoom (Jan Tromp)

 • Amicitia, bioscoop en theater (Jan Tromp)

 • De Franeker gasfabriek (Jan Tromp)

 • Verprutst?! Het Leeuwarderend

 • Ontwikkelingsplan St.Antonius, straat en RK-gebouw
  (Jan Tromp)

Franicker_01_edited.jpg

Franicker 01

 • Het Martiniplantsoen (Jan Tromp)

 • Durkje Baukema (Henk Seerden)

 • Gedenksteen van de Latijnse school (Jaap Koster)

 • Toen de Hofstraat nog Kerkstraat was, I (Jaap Koster)

 • Anna Maria van Schurman (Herman Poelsma)

 • Sportclub Franeker. 75 jaar voetbal (Randy Siersema)

 • Vee en andere dieren in de binnenstad (Henk Seerden)

 • Franeker volkslied

bottom of page