top of page

Pijnpunten

Net als in veel andere steden werden ook in Franeker in de jaren ’60-‘80 oude panden gesloopt om plaats te maken voor moderne nieuwbouw. Dat gebeurde met weinig besef voor de veelal monumentale gevelwanden die het straatbeeld tot een geheel maakten. Gelukkig is het tij gekeerd en is er nu wel het besef dat men met de historische binnenstad goud in handen heeft.

Toch zijn er anno nu nog pijnpunten die om een zorgvuldige oplossing vragen. Voor de Vrienden blijft de taak overeind er op toe te zien dat met zorg en aandacht wordt omgegaan met de historische binnenstad van Franeker.

bottom of page