top of page

Privacy & disclaimer

​    Bescherming persoonsgegevens    

De Vereniging van Vrienden van de Stad Franeker hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), ingegaan op 25 mei 2018.

 

Doel

Op basis van de privacy wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij registreren naam, adres, woonplaats en e-mailadres van onze leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor toezending van het magazine Franicker en ten behoeve van het innen van de contributie.

 

Duur

Wij bewaren de persoonsgegeven zolang de relatie duurt. Bij opzegging van de relatie zullen wij de persoonsgegevens met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderen.

 

Wijzigingen

Verder proberen wij de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 

Ook belangrijk

De Vereniging deelt uw gegevens niet met andere partijen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.​

​    Disclaimer    

Afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd zijn veelal afkomstig van ouder beeldmateriaal (ansichten e.d.) waarvan de rechthebbenden moeilijk te traceren zijn. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

bottom of page