Bestuur

Het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal leden met specifieke aandachtsgebieden. Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van bouwaanvragen voor panden in de stad, bestemmingsplannen, deelnemen in werkgroepen enz.
Het bestuur heeft twee keer per jaar overleg met de wethouder cultuur van Waadhoeke. De bestuursleden van de Vrienden van de Stad Franeker ontvangen geen financiële vergoeding.

    Voorzitter a.i.    

Rolf  Bremmer
Tel. 06-33758540
Mail: voorzitter@vriendenfraneker.nl

    Secretaris    

Frieda Ligthart
Tel. 0517-234524
Mail: secretaris@vriendenfraneker.nl

    Penningmeester    
 

Leoni Pietjou
Tel. 0517-395553
Mail: penningmeester@vriendenfraneker.nl

    Bouwzaken betreffende openbare ruimte    


Ir. Piet Timans
Tel. 06-25032643
Mail: bouwzaken@vriendenfraneker.nl

 

 

    Erfgoed    
     

Max Popma
Tel. 06-44978730
Mail: erfgoed@vriendenfraneker.nl

    Publiciteit & Redactie Franicker    


Anne Nippel
Tel. 0517-394203    
Mail: redactie@vriendenfraneker.nl

Vrienden van de stad Franeker

Voorstraat 65, 8801 LB  Franeker

secretaris@vriendenfraneker.nl

© 2019 Vrienden van de stad Franeker  |  Proudly designed by minimuc design studio