top of page

Nieuws

   2023    

​​

 • 26 april
  Algemene Ledenvergadering 2023
   

 • 1 januari 2023
  Het bestuur van onze vereniging is uitgebreid met een nieuw lid: Jaap-Auke Rienstra uit Franeker. Jaap-Auke Rienstra zal zich onder meer bezighouden met bouwzaken in de stad.

    2022   

 • 15 december 2022
  De Franeker gevelstenen krijgen een plek in de openbare ruimte, dus op een voor iedereen zichtbare plaats in de stad. Daarmee is op aandringen van de Vrienden van Franeker een eerder genomen besluit van B&W Waadhoeke, de stenen in een particulier huis te plaatsen, teruggedraaid.

 • 16 november 2022
  Algemene Ledenvergadering in De Rank, Zilverstraat. Lezing 'Op stap met Grietje Piers door het Franeker van 1600' door Dr. Madelon Simons (docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam)
          

 • 4 november 2022
  De ‘Korendrager’, de Stadsschoonheidsprijs 202,  is toegekend aan het Valckeniershuis aan de Voorstraat. Antje Hijma mocht namens de eigenaar van het pand, Stichting DBF, de plaquette in ontvangst nemen van wethouder Jan Dijkstra.  Klik hier voor het juryrapport
   

 • 27 oktober 2022
  De historische scheepswerf Draaisma is voorlopig gered. De gemeente wil het pand en de grond kopen en de komende twee jaar onderzoeken wat een passende nieuwe invulling zou kunnen zijn.  Lees verder Leeuwarder Courant 28 oktober 2022
   

 • 6 oktober 2022
  Raadsvergadering Waadhoeke.  De raad bespreekt twee scenario's voor de toekomst van de Draaisma-werf: de oude smidse behouden of afbreken. Lees Leeuwarder Courant 27 september 2022.

 • 9 en 10 september 2022
  Open monumentendag. We mochten weer tien nieuwe Vrienden van Franeker verwelkomen.
   

 • 8 juli 2022
  Belangrijke stap voor behoud werfgebouw ‘Welgelegen’ Franeker. 
  De inspanningen voor het behoud van het werfgebouw 'Welgelegen' zijn een nieuwe fase ingegaan. Zo heeft de Erfgoedvereniging Heemschut Friesland op verzoek van de Vrienden van de Stad Franeker een uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het Draaisma-werfgebouw. Dit rapport is vrijdag 8 juli aangeboden aan de wethouder Kees Arendz. Lees hier de 'Cultuurhistorische waardering' en de begeleidende brief aan de wethouder.
   

 • 20 april 2022
  Algemene Ledenvergadering in De Rank, Zilverstraat. Daaraan voorafgaand een lezing door Dr. Gerda van Uffelen over de Verdwenen Hortus in FranekerGerda van Uffelen studeerde biologie in Leiden en promoveerde daar op de ontwikkeling van varensporen. Van 1993-2019 was zij collectiebeheerder van de hortus botanicus Leiden.
   

 • 11 maart 2022 
  Oproep voor de Stadsschoonheidsprijs.
  Deze zomer zijn we weer op zoek naar kandidaten voor de Stadsschoonheidsprijs. Hebt u in 2020 of in 2021 een project afgerond of kent u iemand die dit heeft gedaan? Laat het ons weten voor 1 juli 2022 met een e-mail naar secretaris@vriendenfraneker.nl. Bij voorkeur met foto en vermeld de redenen waarom het project positief opvalt.

    2021    
 

 • 16 december 2021
  Sloophamer dreigt voor 150 jaar oude werfgebouw Draaisma  
  De Vrienden willen voorkomen dat het historische werfgebouw van de scheepswerf ‘Welgelegen’ in Franeker onnodig gesloopt wordt. Daarom is er een brief aan het College van B&W  gestuurd met het dringend verzoek om mee te werken aan een oplossing om dit historische erfgoe
  d te behouden. 
  Lees hier meer.
   

 • 26 november 2021
  Uitreiking van de Mispel in de Mouterij. Deze aanmoedigingsprijs is toegekend aan de eigenaar van de panden op de hoek Godsacker en Schoolsteeg, voorheen Hilarides. Lees hier verder.

   

 • 18 november 2022
  Nieuw kans voor Franeker gevelstenen
  Het staat nog  niet vast dat de historische gevelstenen op de binnenplaats van een particulier pand in de Voorstraat worden ingemetseld. In de recente raadsvergadering heeft het CDA namelijk een motie ingediend en kreeg daarbij de steun van de andere raadspartijen (behalve de FNP). In deze motie vraagt het CDA om het voorstel van de Vrienden in de Hortus beter te onderzoeken. Zo refereren enkele gevelstenen aan het academisch verleden van Franeker, reden waarom juist de Hortus de plek is om de gevelstenen aan te brengen. Bovendien, en dat is wat de Vrienden voor ogen staat, zullen de gevelstenen daar permanent openbaar zijn.  
   

 • 27 oktober 2021
  Algemene Ledenvergadering in De Mouterij. Bekrachtiging van de nieuwe statuten.
   

 • 29 september 2021
  Algemene Ledenvergadering in de Martinikerk.

  ‘Een grijs verleden? Lezing over historisch kleurgebruik bij gebouwen’ door Siebe van Seijen, restauratiearchitect bij Adema Architecten in Dokkum.
   

 • 10 en 11 september 2021
  Open monumentendag Franeker

   

 • 2 augustus 2021
  De nieuwe editie van ons tijdschrift Franicker is verschenen. Nieuwsgierig naar de inhoud?
  Klik dan hier.
   

 • 1 mei 2021
  Oproep voor verkiezing 'De Mispel'
  Dit jaar hebben de Vrienden van Franeker ‘De Mispel’ in het leven geroepen. Een prijs die de eigenaar van verwaarloosde panden of plekken in de stad zal stimuleren hier iets aan te doen.  Doe mee en

  meld ons uw pijnpunten in de stad.  Meer weten? Lees hier verder.
   

 • 29 april 2021
  De nieuwsbrief 2021 is aan de Vrienden  gestuurd.
   

 • 5 februari 2021
  Het karakteristieke ‘huisje’ op de gemeentelijke begraafplaats zal niet worden afgebroken. Dit geruststellende antwoord kregen de Vrienden van de Stad Franeker van de gemeente over een mogelijke afbraak van de woning aan de Harlingerweg.  De beheerderswoning staat namelijk al enige tijd leeg en het vermoeden bestond dat de woning plaats moet maken voor een parkeerterrein. De gemeente is nu ‘op zoek  naar een invulling die passend is bij de begraafplaats’. 

   2020   

 • 20 november 2020
  Ons tijdschrift Franicker 20 is verschenen. Meer weten over de inhoud? Kijk onder Tijdschrift Franicker op deze website.

   

 • 30 oktober 2020
  De ‘Korendrager’, de Stadsschoonheidsprijs 2019 van de Vrienden van de Stad Franeker, is toegekend aan Albert Idzinga en zijn partner Dorien. Zij mogen de messing plaquette  de 'Korendrager’ aan de gevel van hun pand aan de Schilbanken bevestigen. Lees meer over de Stadsschoonheidsprijs  in het magazine Franicker 20.

   

 • 1 oktober 2020
  De Algemene Ledenvergadering 2020 op 12 oktober is voor de tweede keer dit jaar afgelast. Deze beslissing is genomen om mogelijke verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Alhoewel voor de goed bezochte vergaderingen  al naar de ruimere Martinikerk was uitgeweken, zal ook daar het aantal deelnemers tot 30 beperkt moeten blijven. Reden waarom de vergadering is afgelast.  De leden worden nu schriftelijk op de hoogte gebracht van alle activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
  Tijdens de ledenvergadering zou ook de winnaar van de Stadsschoonheidsprijs 2019 bekend worden gemaakt. Die prijsuitreiking vindt binnenkort in een kleinere setting plaats.

   

 • 25 september 2020
  Vandaag is Anne van der Laan overleden. Jarenlang heeft hij namens het Bestuur met grote betrokkenheid de ontwikkelingen in de binnenstad gevolgd en dreigende bouwkundige misstappen gesignaleerd.  Ook was hij redacteur van de 'Franicker'. In de laatste jaren was Anne zeer nauw betrokken bij de oprichting van het Historisch Centrum Franeker. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

   

 • 1 juli 2020
  Franeker Stadsschoonheidsprijs: sluitingsdatum voor aanmelding bij secretaris@vriendenfraneker.nl.
  Kijk voor meer informatie bij het nieuwsbericht van 14 februari.

   

 • 20 juni 2020
  Deze zaterdag op Radio Eenhoorn, om 13.50 uur. Interview met voorzitter Rolf Bremmer over de Stadsschoonheidsprijs van de Vrienden van Franeker 2020.

   

 • 07 juni 2020
  Drie maanden Corona verdeelt de gemoederen in de binnenstad. Extra terrasruimte boven de grachten om gederfde inkomsten van de horeca enigszins te compenseren, heeft eind mei twee weken lang voor commotie gezorgd in de binnenstad. Onrust bij de bewoners (overlast), bij de ondernemersvereniging (steun aan de horeca), bij B&W en ook bij de Vrienden van de stad Franeker. Dit alles werd nog eens gevoed door eenzijdige en foute berichtgeving in de media. Wij hebben ons intensief met deze kwestie bezighouden, omdat wij het monumentale karakter van de binnenstad willen bewaken. Wij hebben begrip voor de nood van de zeven bedrijven, maar terrassen boven de gracht zou de zichtlijnen van de monumentale grachten op onaanvaardbare wijze verstoren. Gelukkig heeft goed overleg tot een aanvaardbaar compromis geleid: alle betrokkenen kunnen zich vinden in extra terrassen langs de grachten. Meer informatie over de uitkomst: lees hier het persbericht van gemeente Waadhoeke.

 • 11 mei 2020
  Algemene Ledenvergadering tot nader order uitgesteld.
  Algemene Ledenvergadering en lezing door Siebe van Seijen van Architectenburau Adema over kleurgebruik in de architectuur. Ter voorkoming van de verspreiding van de Coronavirus,  houden wij ons aan de landelijke richtlijnen geen bijeenkomsten te organiseren.

   

 • 14 februari 2020
  Vereniging Vrienden van Franeker introduceert de Stadsschoonheidsprijs. Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

    2019    

 • 11 november 2019
  Ledenvergadering en lezing door Josse Pietersma. Thema: Anna van Nassau en Us Heit in Franeker.

   

 • 18 oktober 2019
  Lezing door Nykle Dijkstra getiteld Franeker in de Eerste Wereldoorlog. In samenwerking met Trezoor. Locatie: Parochiecentrum Godsacker 11, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

   

 • 15 september2019
  In hun 'Bericht aan de leden' verwijst Vereniging Hendrick de Keyser naar het onderzoeksartikel van Dolf van Weezel Errens: 'Blikvangers, decoratieve plafonds in Franeker' dat in Franicker 19 is verschenen. 

   

 • 13 en 14 september 2019
  Open Monumentendag Franeker, thema ‘Plekken van Plezier’. Klik hier voor het  programma.
  Ook de Vrienden van de Stad Franeker presenteren zich in het stadhuis.

   

 • 12 september 2019
  Het Historisch Centrum Franeker dat deel uitmaakt van onze Vereniging lanceert digitale toegangspoort tot historisch Franeker. Na vier jaar van intensieve voorbereiding is de website klaar waarop alles te vinden is over de panden in Franeker en hun bewoners.

 •  12 september2019
  De geheel nieuwe website van de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker gaat de lucht in.

   

 • 7 juli 2019
  Wij plaatsen een oproep onder de Vrienden voor een kandidaatstelling van een nieuwe voorzitter van onze vereniging.

   

 • 02 juli 2019
  De gemeente Waadhoeke bereidt de cultuurnota 2020 voor. Op 2 juli zijn daartoe alle culturele instellingen van de gemeente uitgenodigd in de Grote Kerk in St.-Jacobiparochie voor een eerste bijeenkomst. Doelstelling is samen naar de kracht van de cultuur in Waadhoeke te zoeken en wat de gemeente voor cultuur in Waadhoeke kan betekenen. In het najaar van 2019 worden diverse commissies samengesteld om verder te praten.

   

 • 24 mei 2019
  Ons tijdschrift Franicker 19 rolt van de pers.

   

 • 24 mei 2019
  Feestelijke opening van de Mouterij, het gerestaureerde schuilkerkje tussen het Bolwerk en de Zilverstraat. Wij delen in de feestvreugde, aangezien de Vrienden van de stad Franeker aan de wieg hebben gestaan van dit belangrijke restauratieproject.

   

 • 01 mei 2019
  Onze huidige voorzitter Haijo Haitsma geeft te kennen het stokje over te dragen aan een opvolger. Tot die tijd heeft Rolf Bremmer zich bereid verklaard deze functie ad-interim op zich te nemen.

   

 • 01 april 2019
  Lezing door Goffe Jensma. Thema: De Fryske frijheid no.

    2018    

 • 12 november 2018
  Ledenvergadering en lezing door Theo  Kuipers. Thema:  Skandebankjes. Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800.

   

 • 8 september 2018
  Tijdens Open Monumentendag zijn wij aanwezig in het Stadhuis van Franeker om voorlichting te geven over onze Vereniging en nieuwe leden te werven.

   

 • 15 juni 2018
  Ons tijdschrift Franicker 18 rolt van de pers.

   

 • 01 juni 2018
  De Vrienden van de Stad Franeker krijgen onderdak in het souterrain van het stadhuis van Franeker. We zijn erg blij met de ruimte die door de gemeente Waadhoeke ter beschikking is gesteld.
  Ook krijgt het onlangs opgerichte Historisch Centrum Franeker hier zijn werkplek. Hier wordt archief-, foto-, en filmmateriaal verzameld en digitaal toegankelijk gemaakt. Op termijn wil de gemeente het hele souterrain omvormen tot een openbaar toegankelijk centrum voor alle historische verenigingen in Waadhoeke.

   

 • 09 april 2018
  Lezing door Peter van der Meer. Thema: De skoalmasters en skoallen yn Frjentsjerteradiel, 1600-1950.

   

 • 23 maart 2018
  De Vrienden van de Stad Franeker organiseren samen met Museum Martena een ‘Historische Dag Waadhoeke’ in St.-Jacobiparochie. Meer dan dertig historische verenigingen uit Waadhoeke presenteren zich hier in de Grote Kerk. Allemaal enthousiastelingen die zich met de cultuurgeschiedenis van hun dorp, stad of regio bezighouden.
  Ter gelegenheid van deze dag verschijnt ook het boekje ‘Verleden, heden, toekomst’ met daarin alle cultuurhistorische organisaties in Waadhoeke. Dit boekje is voor geïnteresseerden verkrijgbaar (€ 2) bij Museum Martena.

bottom of page