top of page

Nieuws

2024
 

 • 13 mei 2024
  Algemene Ledenvergadering
  Agenda en agendastukken zijn aan de leden toegestuurd.
  Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering lezing door Mart van Lieburg over 'Gekte en Gekken in het 19de-eeuwse Franeker’ 

 • 15  januari 2024

Stichting Heemschut Fryslân heeft een project gestart met de naam Post 65.

Het doel van dit project is de registratie van naoorlogse objecten die als zodanig als nieuw erfgoed betiteld moeten worden. Het gaat over gebouwen, een vernieuwde infrastructuur, maar ook over wijken en objecten die verwijzen naar een periode die nog maar kort achter ons ligt, en waarvan we vinden dat die het mogelijk waard zijn om te behouden. In Franeker valt te denken aan het voormalige postkantoor op ’t Noord (1965), ’t Ockingahiem (1985), de nieuwbouwwijk Schalsumerplan, en - ja hoor - ook het Franeker Bos (1986).
 

Help mee
Wij als Vrienden van Franeker ondersteunen dit project en vragen uw hulp om zaken aan te dragen die u in Franeker kenmerkend vindt voor de jaren zestig en die daaropvolgend. Mooi of lelijk is geen criterium. Uw inzendingen dragen we over aan de werkgroep van Stichting Heemschut Fryslân die het project uitvoert. Zij zullen uiteindelijk bepalen of een voordracht ‘behoudenswaard’ is.

U kunt uw suggesties voor 1 februari 2024 sturen naar onze secretaris Frieda Ligthart, mailadres secretaris@vriendenfraneker.nl.

2023    

 • 24 november 2023
      Toekenning van de Gouden Mispel

Vandaag is door de Vrienden van de Stad Franeker de Gouden Mispel 2023 uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijs is toegekend aan de eigenaren van de palen op de Breedeplaats.

Al sinds de plaatsing zijn de palen velen een doorn in het oog. Vijf keer per jaar is de bedoeling, bij vijf festiviteiten, geven de palen steun aan een feesttent op de Breedeplaats. Het afgelopen jaar was dit slechts een keer het geval. Voor de rest staan ze er nutteloos bij. Hun enige functie is het ontsieren van een fraai plein dat omringd wordt door een historisch ensemble, de Botnia- en de Camminghastins, het Dekemahuis, de Martinikerk, het voormalige barokhuis van professor Ulricus Huber en - van recentere datum – de Oortfontein. Van welke kant je het plein ook benadert, bezoekers worden altijd geconfronteerd met twee ijzeren palen, elk een tiental meters hoog.

Toen dit voorjaar de Vereniging de inwoners van Franeker opriep kandidaten voor te stellen voor de Mispel, kregen tot onze verrassing van de 19 objecten de palen de meeste stemmen en dus is aan de eigenaar - in dit geval de gemeente Waadhoeke - de Gouden Mispel toegekend.

Waardering ja of nee?
Intussen is gebleken dat de Stadsschoonheidsprijs veel meer gewaardeerd wordt dan deze Gouden Mispel. Er zijn mensen die de toekenning zien als een soort ‘nagelen aan de schandpaal’. Dat is volgens Rolf Bremmer, voorzitter van de Vrienden, niet de bedoeling. Wel hopen de Vrienden dat toekenning van de Mispel tot serieuze nadenken en mogelijke verbetering leidt.  Soms hebben mensen een zetje nodig. Dat is de prikkel die we graag willen geven met de toekenning van de Mispel, aldus Rolf Bremmer.

 • 11 oktober 2023

Algemene Ledenvergadering

Lezing door kunsthistoricus Jaap Jongstra over 400 jaar Fries Aardewerk.

Locatie: De Rank, Zilverstraat, aanvang 20.00 uur

Aanmelden bij secretaris@vriendenfraneker.nl

Aansluitend vindt de Algemene Vergadering plaats voor de leden.

  2022    

 

 • 18 november 2022

Nieuw kans voor Franeker gevelstenen

Het staat nog  niet vast dat de historische gevelstenen op de binnenplaats van een particulier pand in de Voorstraat worden ingemetseld. In de recente raadsvergadering heeft het CDA namelijk een motie ingediend en kreeg daarbij de steun van de andere raadspartijen (behalve de FNP). In deze motie vraagt het CDA om het voorstel van de Vrienden in de Hortus beter te onderzoeken. Zo refereren enkele gevelstenen aan het academisch verleden van Franeker, reden waarom juist de Hortus de plek is om de gevelstenen aan te brengen. Bovendien, en dat is wat de Vrienden voor ogen staat, zullen de gevelstenen daar permanent openbaar zijn.  

  2021    ​
 

 • 16 december 2021
  Sloophamer dreigt voor 150 jaar oude werfgebouw Draaisma  
  De Vrienden willen voorkomen dat het historische werfgebouw van de scheepswerf ‘Welgelegen’ in Franeker onnodig gesloopt wordt. Daarom is er een brief aan het College van B&W  gestuurd met het dringend verzoek om mee te werken aan een oplossing om dit historische erfgoed te behouden. 
  Lees hier meer.
   

 • 26 november 2021
  Uitreiking van de Mispel in de Mouterij. Deze aanmoedigingsprijs is toegekend aan de eigenaar van de panden op de hoek Godsacker en Schoolsteeg, voorheen Hilarides. Lees hier verder.

 • 27 oktober 2021
  Algemene Ledenvergadering in De Mouterij. Bekrachtiging van de nieuwe statuten.
   

 • 29 september 2021
  Algemene Ledenvergadering in de Martinikerk.
  ‘Een grijs verleden? Lezing over historisch kleurgebruik bij gebouwen’ door Siebe van Seijen, restauratiearchitect bij Adema Architecten in Dokkum.
   

 • 10 en 11 september 2021
  Open monumentendag Franeker
   

 • 2 augustus 2021
  De nieuwe editie van ons tijdschrift Franicker is verschenen. Nieuwsgierig naar de inhoud?
  Klik dan hier.
   

 • 1 mei 2021
  Oproep voor verkiezing 'De Mispel'
  Dit jaar hebben de Vrienden van Franeker ‘De Mispel’ in het leven geroepen. Een prijs die de eigenaar van verwaarloosde panden of plekken in de stad zal stimuleren hier iets aan te doen.  Doe mee en
  meld ons uw pijnpunten in de stad.  Meer weten? Lees hier verder.
   

 • 29 april 2021
  De nieuwsbrief 2021 is aan de Vrienden  gestuurd.
   

 • 5 februari 2021
  Het karakteristieke ‘huisje’ op de gemeentelijke begraafplaats zal niet worden afgebroken. Dit geruststellende antwoord kregen de Vrienden van de Stad Franeker van de gemeente over een mogelijke afbraak van de woning aan de Harlingerweg.  De beheerderswoning staat namelijk al enige tijd leeg en het vermoeden bestond dat de woning plaats moet maken voor een parkeerterrein. De gemeente is nu ‘op zoek  naar een invulling die passend is bij de begraafplaats’. 

 
bottom of page