top of page

Nieuws

   2023    

​​

 • 26 april
  Algemene Ledenvergadering 2023 in de Rank, Zilverstraat. Voorafgaand aan de vergadering is er een lezing door Jaap Jongstra, getiteld 'Een vogelvlucht van 
  400 jaar Fries aardewerk'.  De kunsthistoricus Jaap Jongstra is voormalig conservator Fries en Europees aardewerk in Keramiekmuseum Princessehof.
   

 • 1 januari 2023
  Het bestuur van onze vereniging is uitgebreid met een nieuw lid: Jaap-Auke Rienstra uit Franeker. Jaap-Auke Rienstra zal zich onder meer bezighouden met bouwzaken in de stad.    2022   
   

 • 15 december 2022
  De Franeker gevelstenen krijgen een plek in de openbare ruimte, dus op een voor iedereen zichtbare plaats in de stad. Daarmee is op aandringen van de Vrienden van Franeker een eerder genomen besluit van B&W Waadhoeke, de stenen in een particulier huis te plaatsen, teruggedraaid.

 • 16 november 2022
  Algemene Ledenvergadering in De Rank, Zilverstraat. Lezing 'Op stap met Grietje Piers door het Franeker van 1600' door Dr. Madelon Simons (docent kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam)
          

 • 4 november 2022
  De ‘Korendrager’, de Stadsschoonheidsprijs 202,  is toegekend aan het Valckeniershuis aan de Voorstraat. Antje Hijma mocht namens de eigenaar van het pand, Stichting DBF, de plaquette in ontvangst nemen van wethouder Jan Dijkstra.  Klik hier voor het juryrapport
   

 • 27 oktober 2022
  De historische scheepswerf Draaisma is voorlopig gered. De gemeente wil het pand en de grond kopen en de komende twee jaar onderzoeken wat een passende nieuwe invulling zou kunnen zijn.  Lees verder Leeuwarder Courant 28 oktober 2022
   

 • 6 oktober 2022
  Raadsvergadering Waadhoeke.  De raad bespreekt twee scenario's voor de toekomst van de Draaisma-werf: de oude smidse behouden of afbreken. Lees Leeuwarder Courant 27 september 2022.

 • 9 en 10 september 2022
  Open monumentendag. We mochten weer tien nieuwe Vrienden van Franeker verwelkomen.
   

 • 8 juli 2022
  Belangrijke stap voor behoud werfgebouw ‘Welgelegen’ Franeker. 
  De inspanningen voor het behoud van het werfgebouw 'Welgelegen' zijn een nieuwe fase ingegaan. Zo heeft de Erfgoedvereniging Heemschut Friesland op verzoek van de Vrienden van de Stad Franeker een uitgebreid onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van het Draaisma-werfgebouw. Dit rapport is vrijdag 8 juli aangeboden aan de wethouder Kees Arendz. Lees hier de 'Cultuurhistorische waardering' en de begeleidende brief aan de wethouder.
   

 • 20 april 2022
  Algemene Ledenvergadering in De Rank, Zilverstraat. Daaraan voorafgaand een lezing door Dr. Gerda van Uffelen over de Verdwenen Hortus in FranekerGerda van Uffelen studeerde biologie in Leiden en promoveerde daar op de ontwikkeling van varensporen. Van 1993-2019 was zij collectiebeheerder van de hortus botanicus Leiden.
   

 • 11 maart 2022 
  Oproep voor de Stadsschoonheidsprijs.
  Deze zomer zijn we weer op zoek naar kandidaten voor de Stadsschoonheidsprijs. Hebt u in 2020 of in 2021 een project afgerond of kent u iemand die dit heeft gedaan? Laat het ons weten voor 1 juli 2022 met een e-mail naar secretaris@vriendenfraneker.nl. Bij voorkeur met foto en vermeld de redenen waarom het project positief opvalt.

    2021    
 

 • 16 december 2021
  Sloophamer dreigt voor 150 jaar oude werfgebouw Draaisma  
  De Vrienden willen voorkomen dat het historische werfgebouw van de scheepswerf ‘Welgelegen’ in Franeker onnodig gesloopt wordt. Daarom is er een brief aan het College van B&W  gestuurd met het dringend verzoek om mee te werken aan een oplossing om dit historische erfgoe
  d te behouden. 
  Lees hier meer.
   

 • 26 november 2021
  Uitreiking van de Mispel in de Mouterij. Deze aanmoedigingsprijs is toegekend aan de eigenaar van de panden op de hoek Godsacker en Schoolsteeg, voorheen Hilarides. Lees hier verder.

   

 • 18 november 2022
  Nieuw kans voor Franeker gevelstenen
  Het staat nog  niet vast dat de historische gevelstenen op de binnenplaats van een particulier pand in de Voorstraat worden ingemetseld. In de recente raadsvergadering heeft het CDA namelijk een motie ingediend en kreeg daarbij de steun van de andere raadspartijen (behalve de FNP). In deze motie vraagt het CDA om het voorstel van de Vrienden in de Hortus beter te onderzoeken. Zo refereren enkele gevelstenen aan het academisch verleden van Franeker, reden waarom juist de Hortus de plek is om de gevelstenen aan te brengen. Bovendien, en dat is wat de Vrienden voor ogen staat, zullen de gevelstenen daar permanent openbaar zijn.  
   

 • 27 oktober 2021
  Algemene Ledenvergadering in De Mouterij. Bekrachtiging van de nieuwe statuten.
   

 • 29 september 2021
  Algemene Ledenvergadering in de Martinikerk.

  ‘Een grijs verleden? Lezing over historisch kleurgebruik bij gebouwen’ door Siebe van Seijen, restauratiearchitect bij Adema Architecten in Dokkum.
   

 • 10 en 11 september 2021
  Open monumentendag Franeker

   

 • 2 augustus 2021
  De nieuwe editie van ons tijdschrift Franicker is verschenen. Nieuwsgierig naar de inhoud?
  Klik dan hier.
   

 • 1 mei 2021
  Oproep voor verkiezing 'De Mispel'
  Dit jaar hebben de Vrienden van Franeker ‘De Mispel’ in het leven geroepen. Een prijs die de eigenaar van verwaarloosde panden of plekken in de stad zal stimuleren hier iets aan te doen.  Doe mee en

  meld ons uw pijnpunten in de stad.  Meer weten? Lees hier verder.
   

 • 29 april 2021
  De nieuwsbrief 2021 is aan de Vrienden  gestuurd.
   

 • 5 februari 2021
  Het karakteristieke ‘huisje’ op de gemeentelijke begraafplaats zal niet worden afgebroken. Dit geruststellende antwoord kregen de Vrienden van de Stad Franeker van de gemeente over een mogelijke afbraak van de woning aan de Harlingerweg.  De beheerderswoning staat namelijk al enige tijd leeg en het vermoeden bestond dat de woning plaats moet maken voor een parkeerterrein. De gemeente is nu ‘op zoek  naar een invulling die passend is bij de begraafplaats’. 

bottom of page