top of page

ANBI

Als culturele instelling hebben wij de ANBI-status.

 

    Naam   

 voor het b

Vereniging Vrienden van de Stad Franeker
 

   Doelstelling   

 

De Vereniging zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van de binnenstad van Franeker. Inwoners en bezoekers moeten zich er thuis voelen. Belangrijk voor de waardering van de stad is haar historische context. Dit maakt Franeker uniek en onderscheidend van menig andere stad in Friesland. Wij realiseren ons terdege dat een verzameling historische gebouwen een stad niet tot een levendige stad maakt. De mensen die er wonen en en werken zijn evenzo belangrijke factoren. 
Lees verder onder Over ons: Doelstelling en statuten

    RSIN   
 

814696855

    KvK  

40004582
 

    Adres Secretariaat   
 

Voorstraat 65, 8801 LB Franeker

    E-mail adres    
 

Secretaris@vriendenfraneker.nl
 

  Bestuur   
 

Voorzitter: Rolf Bremmer
Secretaris: Frieda Ligthart

Penningmeester: Leoni Pietjou

PR en Redactie Franicker: Anne Nippel

Bouwzaken: Jaap-Auke Riemstra

Lid: Paul Zijlstra

Lid: Thiadrik Twerda
 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding.

    Financieel verslag    


Klik hier voor financieel verslag 2023

    Wat houdt ANBI voor u in?    

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen. Kijk voor meer details over ANBI op Belastingdienst.nl.

Jaarverslag en financieel verslag
bottom of page