top of page

Wat we doen

    Waar zetten wij ons voor in    

Ons werkgebied omvat dat deel van de stad dat valt onder het beschermd stadsgezicht. Grofweg is dat het gebied dat ligt tussen de Bolwerken en de Zuiderkade. Op dit moment is ons bestuur zich aan het beraden of we ons werkgebied zouden moeten uitbreiden. Ook direct buiten de grachten bevinden zich zeer karakteristieke bebouwingen die onze aandacht verdienen. Als voorbeeld kunnen we noemen de Spaarbankstraat, de Ypeijsingel en de A. M. van Schurmansingel. 

 

    2021  

 • Uitreiking van de Mispel, een aanmoedigingsprijs voor het opknappen van verwaarloosde panden en plekken in de stad. 

 • Wij streven naar behoud van de gevelstenen in de openbare ruimte.

 • Wij maken ons sterk voor behoud van de historische elementen van de Draaisma-werf  'Welgelegen'

 • Het bestuur van de Vrienden van de stad Franeker is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroepen

  • Franeker Verwent 
  • Vastgoed
 • Er is regelmatig overleg met de wethouders van de gemeente Waadhoeke.
  Wij houden de vinger aan de pols voor wat betreft:
  • Leegstand en verloedering
  • Stationsgebied
  • Dijkstraat-Oost
  • Monumentenbeleid
  • Bomenkapbeleid 
  • Bochtverruiming in het kanaal ter hoogte van Levo.
  • Terrassen over de grachten (nav covid-maatregelen)
  • Gemeentelijke monumentenlijst
 • Wij houden de bouwaanvragen die bij de gemeente worden ingediend, nauwlettend in de gaten.

 • Lees meer in ons jaarverslag 2021
   

2020   
 

 • We reiken in 2020 voor het eerste de 'Korendrager', de Stadsschoonheidsprijs 2019 van Franeker uit.

 • Het bestuur van de Vrienden van de stad Franeker is vertegenwoordigd in

  • Gemeentelijke werkgroep Informatieborden/Bewegwijzering

  • Gemeentelijke werkgroep Stadshuisstijl

  • Gemeentelijk werkgroep Stadsverlichting

  • Gemeentelijk werkgroep Parkeerbeleid

  • Gemeentelijke werkgroep Vastgoed

 • We pleiten voor een gemeentelijke monumentenlijst. Kijk hier voor meer informatie. 

 • Wij werken samen met historische verenigingen in Waadhoeke.

 • Wij monitoren de herinrichting van Het Vliet. De kadewanden worden binnenkort vervangen en Het Vliet wordt uitgebaggerd.

 • Wij monitoren de herinrichting van de Zuiderkade.

 • Wij ondersteunen de restauratie van het Bethelpoortje in de Dijkstraat.

 • Wij houden voortdurend de bouwaanvragen die bij de gemeente worden ingediend, nauwlettend in de gaten.

  Wat we niet hebben kunnen voorkomen

 • Sloop van pakhuizen op Het Vliet.

 • De niet-historische gevel van de nieuwe ingang van het Planetarium.

   

    Eerder    
 

 • Meedenken over de herinrichting Breedeplaats (2017).

 • De Vrienden van de Stad Franeker organiseren samen met Museum Martena een ‘Historische Dag Waadhoeke’ in St.-Jacobiparochie. Meer dan dertig historische verenigingen uit Waadhoeke presenteren zich hier in de Grote Kerk (maart 2018). 

 • Zitting in de Fonteincommissie (in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018).

 • Plannen voor herbouw van de Dongjumer Waterpoort (2017).
  De vereniging heeft zich met de gemeente en diverse partijen ingespannen om de voormalige Dongjumer Waterpoort te kunnen herbouwen. Dit project is om diverse redenen afgeblazen (te weinig draagvlak bij de omwonenden, gebrek aan steun van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en  afwijzing door Hûs en Hiem).

 • De Mouterij
  Onze vereniging heeft samen met de Stichting Beheer Kerkgebouw Gedoopte Christenen een nieuwe stichting opgericht die het bolwerkkerkje gaat restaureren. Het zal als De Mouterij beschikbaar zijn voor culturele doeleinden. Ook krijgt het gebouw deels weer een woonfunctie (2016).

 • Terras boven de gracht
  Wij hebben mede kunnen voorkomen dat er terrassen boven de gracht op het Noord komen (2018).

 • Het Geuzengat
  Na bijna honderd jaar is de historische doorgang in het Noorderbolwerk in Franeker weer een feit. De Vrienden van de stad Franeker hebben het initiatief genomen het Geuzengat weer te herstellen en toegankelijk te maken. Wat lange tijd bekend stond als het Geuzengat is na de restauratie een heuse Geuzengang geworden. Hierdoor is weer een deel van de stadsgeschiedenis zichtbaar gemaakt.

    Nog eerder    

 

 • Het R.K. Verenigingsgebouw aan het Martiniplantsoen, nu bibliotheek, staat sinds 1996 op de rijksmonumentenlijst.

 • De Martenatuin en het Martenahuis worden niet ingrijpend verbouwd voor een modern gemeentehuis in de binnenstad.

 • De unieke open ruimte 'Bloemketerp'  is niet opgeofferd voor de aanleg van de stadscamping.

 • Een aantal nieuwbouwprojecten in de binnenstad, o.a. 'Eerste Aanleg',  zijn aangepast aan de wensen van de Vereniging.

 • Geen lelijk appartementencomplex de zgn. Sjûkelânflat, naast het Sjûkelân.

 • Een paar bruggen in de binnenstad hebben hun karakteristieke  gebogen vorm behouden. 

Eerder
Nog eerder
bottom of page