top of page

Jaarverslag en financieel verslag

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2021

 

    Bestuur    

Het bestuur bestaat in 2021 uit: Rolf Bremmer (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR), Piet Timans (openbare ruimte), Thiadrik Twerda (algemeen) en Max Popma (erfgoed). In de loop van het jaar verlaten zowel Max Popma als Piet Timans het bestuur; Popma blijft actief als adviseur.
Tot ons verdriet hebben we afscheid moeten nemen van Lia Kolk (namens Stichting Franeker Stadsschoon, Open Monumentendagen en contactpersoon Mouterij bij ons bestuur), zij overlijdt in april.

    Avonden    

Net als in 2020 kunnen er beperkt avonden worden georganiseerd. In april verschijnt een nieuwsbrief om leden te informeren over de stand van zaken.
Er is een ledenvergadering op 29 september met de lezing “Een grijs verleden? Historisch kleurgebruik bij gebouwen” door Siebe van Sijen.
Op 27 oktober is er een extra ingelaste ledenvergadering waarin de nieuwe statuten worden bekrachtigd.

    De Franicker    

Nummer 21 is verschenen. Er worden 132 losse nummers van verkocht.

    Overleg met de gemeente   

 • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Dijkstra vindt plaats op 20 september. Onze speerpunten zijn: leegstand en verloedering, het stationsgebied, Dijkstraat-Oost, monumentenbeleid, bomenkapbeleid en de plannen voor een boek over de stadsgeschiedenis. Ook komen aan de orde de woonvisie van de gemeente, de Zilverstraatkerk, Theresia en de bochtverruiming in het kanaal ter hoogte van Levo.

 • Er is een apart overleg met wethouders Dijkstra en De Pee over parkeerbeleid en leegstandsproblematiek, op 12 maart. Ook is er een overleg met wethouder Haarsma over de nieuwe woonvisie van de gemeente, op 12 april.
  Op 21 januari nemen we deel aan de evaluatie van de tijdelijke terrasoverkappingen (wegens de coronamaatregelen), met wethouder De Pee.

 • Het bestuur is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Franeker Verwent en in de Regiegroep Vastgoed Binnenstad.

 • We dienen zienswijzen in betreffende de mobiliteitsvisie en het zonnepanelenbeleid.

 • Tenslotte voeren we een bezwaarprocedure tegen de garagedeuren van Hofstraat 12 en tegen de vergunningsprocedure voor een berging bij Bloemketerp 4. Bij de eerste daarvan worden we niet in het gelijk gesteld; de tweede loopt nog.

    Andere activiteiten    
   

 • In 2020 hebben wij onze Missie en Visie en de daaruit voortvloeiende doelstellingen vastgesteld. Dit is aanleiding om de statuten aan te laten passen. Ook moet de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen) zijn weerslag vinden in de statuten. Daarbij zijn onze statuten, na 32 jaar, wel aan een opfrisbeurt toe.

 • We houden de vinger aan de pols bij de beoogde nieuwbouw op het Vlietstra-terrein en pleiten voor behoud van de markante schoorsteen.

 • We zetten ons in, samen met het Historisch Centrum Franeker, voor het tonen van de gevelstenen (die in bewaring zijn bij Museum Martena) op een zichtbare plek in de stad, bijvoorbeeld het Hortusterrein. Dit erfgoed dreigt uit het zicht te raken door een beoogde inmetseling op de binnenplaats van het Coopmanshûs.

 • We maken ons sterk voor het behoud van de historische elementen van Scheepswerf Draaisma, die eind december naar een andere eigenaar overgaat.

 • Op 26 november reiken we voor de eerste keer de Mispel uit, een aanmoedigingsprijs voor het opknappen van verwaarloosde panden en plekken in de stad. Er zijn dertig aanmeldingen binnengekomen waar een selectiecommissie de vijf meest pregnante uit selecteert. Na een stemming door de leden wordt als winnaar uitgeroepen het sterk verwaarloosde pand aan Godsacker 1/3.

 • Het Historisch Centrum Franeker wordt een zelfstandige stichting waar wij formeel geen bemoeienis meer mee hebben. Uiteraard blijven we samenwerken waar mogelijk.
   

    Leden    
 

Aan het eind van het jaar telt de vereniging 347 leden. In de loop van het jaar zijn er 37 leden bij gekomen, twee hebben er opgezegd, een lid is geroyeerd (wegens niet betalen contributie over 2020) en 5 leden zijn overleden.

Financieel verslag 2019

Financieel verslag 2021

U kunt het financieel verslag 2021 hier vinden.

U kunt de begroting voor 2022 hier vinden.

bottom of page