top of page

Jaarverslag en financieel verslag

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

 

    Bestuur    

Het bestuur bestaat in 2020 uit: Rolf Bremmer (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR), Piet Timans (openbare ruimte), Thiadrik Twerda (algemeen) en Max Popma (erfgoed). Het bestuur wordt versterkt door: Peter van der Meer (Trezoor) en Lia Kolk (Stichting Franeker Stadsschoon, Open Monumentendagen, Mouterij).

    Avonden    


In verband met de corona-epidemie kunnen er dit jaar geen avonden worden georganiseerd. In plaats van een ledenvergadering brengt het bestuur in november een nieuwsbrief uit.

    De Franicker    


Nummer 20 is verschenen. Er worden er 105 losse nummers van verkocht.

    In overleg met de gemeente    

  • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Dijkstra vindt plaats op 29 juni en op 4 november. Onze speerpunten zijn: leegstand in de binnenstad, parkeervisie en woonvisie van de gemeente. Ook komen aan de orde de (geplande of actuele) werkzaamheden aan het Vliet, het stationsgebied en de bochtverruiming ter hoogte van Levo.

  • We laten de gemeente schriftelijk weten dat we ons zorgen maken over leegstand en over de toekomst van het huis bij de begraafplaats. Ook laten we weten mee te willen discussiëren over de woonvisie van de gemeente.

  • Het bestuur is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Franeker Verwent en in de Regiegroep Vastgoed binnenstad.

  • We nemen deel aan gesprekken met de gemeente, de middenstand en omwonenden over de uitbreiding van horecaterrassen, o.m. over de gracht. Het gaat om een tijdelijke situatie vanwege de corona-epidemie, waarbij minder hoge eisen worden gesteld aan het aanzien van de terrassen.

    Andere activiteiten    

  • Het bestuur buigt zich over Visie en Missie van de Vereniging. Dit leidt tot een vijftal doelstellingen die de prioriteit bepalen voor het beleid in de komende jaren. Uiteraard zal een en ander nog worden voorgelegd aan de leden.

  • Op 30 oktober reiken we voor de eerste keer de stadsschoonheidsprijs uit, genaamd 'Korendrager 2019'. Er zijn zes nominaties binnengekomen voor objecten die positief bijdragen aan het aanzien van de binnenstad. De winnaar, gekozen door een jury, is het gerestaureerde pand Zuiderkade 61/Schilbanken van Albert en Dorien Idzinga.

  • Het Historisch Centrum Franeker is noodgedwongen een tijdlang dicht geweest. Voor de activiteiten van het HCF wordt verwezen naar de nieuwsbrief van november 2020.

    Leden    

Aan het eind van het jaar telt de vereniging 318 leden. In de loop van het jaar zijn er 16 leden bij gekomen, 8 hebben er opgezegd, 10 zijn geroyeerd (wegens niet betalen contributie over 2019 of 2020) en 3 zijn overleden.

Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2020

U kunt het financieel verslag 2020 hier vinden.

Voorbehoud: dit verslag moet nog worden goedgekeurd door de kascommissie en bevestigd door de leden.

bottom of page